Ruokien ja juomien toimitusketju

Nopeus, tuottavuus ja joustavuus turvaavat myös ruoan jäljitettävyyden ja turvallisuuden.


Ruokaturvallisuuteen liittyvät päivittäiset uhat ja mahdolliset kustannukset ovat entistä suurempia. Ruoan valmistajat ja jakelijat joutuvat määrittelemään järjestelmänsä ja prosessinsa uudelleen automatisoinnin ja riittävän jäljitettävyyden varmistamiseksi. Markkinaosuuden säilyttäminen ja lisääminen vaatii myös ylivertaista tuottavuutta, laatua ja asiakaspalvelua.
 
Logistiikkaratkaisumme auttavat vastaamaan globaaliin kilpailuun tarjoamalla johtavan suorituskyvyn ja operatiivisen tuen pakastettujen, tuoreiden ja kuivien tuotteiden kriittisten logistiikkaprosessien ja toimintojen valvomiseen ja ohjaamiseen.

Tärkeimmät toiminnot:

  • Toimitusketjun suunnittelu
  • Sähköinen kaupankäynti
  • Globaali tilausten ja varastojen hallinta
  • Kansainvälinen kauppa
  • Internetin käyttö varastonohjauksessa
  • Täydellinen logistiikkavirtojen näkyvyys
  • Varastojen ja kuljetusten hallinta
  • Kolmansien osapuolten logistiikka
  • Palautus- ja ympäristölogistiikka
  • Ennakoiva tapahtumanvalvonta

 

 

 

 

 

CDC Supply Chainin ratkaisujen hyödyt:

Pienemmät varastot

Valvonnan ja kriittisten varastotasojen hälytysten avulla voit pienentää pääoman sitoutumista ennakoivalla vaihtoehtojen hallinnalla ja supistetuilla puskurivarastoilla. Näin ylipitkien varastointiaikojen tarve vähenee ja pikatoimituksista aiheutuvia kustannuksia voidaan alentaa.

Parempi reagointikyky

Käyttämällä tarkkoja tietoja päätöksenteon tukena voit toimia entistä strategisemmin ja reagoida nopeammin asiakkaiden vaatimuksiin ja silti vähentää kustannuksia.

Lyhemmät toimitusajat

Jatkuvalla seurannalla ja tapahtumapohjaisilla varoituksilla voit lyhentää toimitusprosessien läpimenoaikoja.

Mahdollisuuksien hyödyntäminen

Anna päätöksentekijöiden käyttöön tiedot, joiden avulla he voivat arvioida tilanteet tehokkaasti, välttää mahdolliset riskit ja hyödyntää tilaisuudet katteiden parantamiseksi.

Graafinen kokonaiskuva liiketoiminnasta

Luo työkalujen avulla käyttäjäkohtaisia valvontapaneeleja ja raportteja, joiden avulla voit seurata edistystä ja ymmärtää tilanteen paremmin.

Uskollisemmat asiakkaat kattavien verkkotoimintojen avulla

Hyödynnä itsepalvelun mahdollisuuksia tarjoamalla asiakkaille Internet-pohjainen portaali, jossa on useita vaihtoehtoisia aloitussivuja, käyttäjän mukaan sovitettu tyyli ja linkit ulkoisiin lähteisiin.

Pienemmät kustannukset

Useisiin toimistoihin tai varastoihin hajautetun hallinnon sijaan voit hallinnoida kaikkea yhden integroidun järjestelmän avulla, mikä vähentää kustannuksia.

Vähemmän virheitä

Paranna toimituskykyä ja tilaussisältöä hyödyntämällä yhtä syöttöpistettä, joka käyttää samaa tietoainesta pohjana hyväksymisille ja toimituslupauksille. Laadi helposti valvontamekanismeja tulevien tilausten ja lähtevien toimitusten käsittelyyn, seuranta ja vahvistukset mukaan lukien.

Integraatio pienemmillä kustannuksilla

CDC Supply Chain tuottaa nopeasti ja helposti automatisoinnin ja tarvitsemasi yksityiskohtaiset tiedot paljon pienemmillä kustannuksilla kuin mitä suurimittaiset järjestelmäintegraatioprojektit vaatisivat samojen toimintojen saavuttamiseksi.


CDC Software: The Customer-Driven Company™