Professionella SCM tjänster

SCM tjänster som ger dig bättre avkastning på din investering


Vi har bara ett mål: att se till att din lösning för logistik (Supply Chain Management – SCM) ger dig bästa affärsmässiga värde. Vi erbjuder ett omfattande urval tjänster inom logistiklösningar för att påskynda och öka avkastningen på den investering du gör i SCM samtidigt som din risk och ägandekostnaden minskar.

Vårt urval av tjänster omfattar:

Implementeringstjänster

Uppnå dina affärsmålsättningar och nå snabbare ROI med fullständiga, paketerade och specialutformade implementeringstjänster som utformats för att hjälpa dig utnyttja hela den potential din SCM-lösning har, snabbt och effektivt. Vi erbjuder även en QuickStart-tjänst för att nå snabb avkastning med flexibilitet att utvidga och förbättra din lösning i din egen takt.

Läs om vår metod "Rapid Implementation Methodology"

Specialanpassad utbildning

Vi erbjuder kurser som anpassats till ditt företags specifika målsättningar, branschtermer och affärsprocesser. Vi arbetar med dig för att förstå din organisations förutsättningar och för att ge dig utbildning som motsvarar era behov. Vi kan hjälpa dina instruktörer skaffa sig den kunskap och de färdigheter de behöver för att förmedla utbildning till dina slutanvändare.

Teknisk kundhantering

Våra tekniska resurser erbjuder kontinuerliga råd och rekommendationer för att se till att våra SCM-applikationer och den tekniska infrastruktur de bygger på fungerar fullt ut.

Tjänster för rätt systemprestanda

Ge dina kunder prestation, stabilitet och pålitlighet enligt den standard de kräver. Vi kan förse dig med fullständiga diagnos- och optimeringstjänster för att förbättra och stabilisera ditt system.

Tjänster för applikationshantering

Kontraktera ut administration och specialutformning av dina SCM-lösningar till ett specialistteam. Vi kan underhålla och administrera dina SCM-lösningar på plats på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt under hela deras livstid.

Uppgraderingstjänster

Håll dig uppdaterad vad beträffar förbättringar för och applikationer till vår SCM-plattform för att vara säker på att du drar nytta av våra senaste innovationer. Vi tillhandahåller rätt personal, bästa praxis och teknologi som skyddar och optimerar din SCM-investering och smidiga uppgraderingsövergångar.