Transportplanering

Orderlöften och lagerverksamhet som fungerar tillsammans.


Transportplanering med hjälp av CDC Supply Chain innebär en tät integrering av leveranslöften och lagerverksamhet. Planeringsprocesserna kan utnyttja en enskild planeringsstrategi eller en kombination av olika statiska, dynamiska och transportörsstyrda planeringsmetoder, inklusive förplanerade körturer, dynamisk planering av rutten och transportörstjänster.

Resultatet av planeringsprocessen inbegriper avgångstidtabeller som direkt kopplas till lagerverksamhetens skeppningsprocess. Systemet skapar planering av fordonslaster automatiskt och visar detta på containernivå, baserat på verkliga order och leveranser under transport.

 

Huvudsakliga funktioner:

  • Mallar för avgångsscheman
  • Integration mot dynamisk ruttplanering
  • Grafisk översikt
  • Transportörsval matchad mot leveranskrav
  • Automatiserad/certifierad samverkan med transportörer

Vad CDC transportplanering kan göra för dig:

Minska kostnader för arbetskraft och administration

Du minskar antalet manuella uppgifter med planering av rutt och laster som kopplats till din lagerverksamhet för att skapa exakta sändningar och laster och stöd för justering av innehållet i en avgång i ett sent skede.

Lägre transportkostnader

Optimerad hantering av fordonsparken, inklusive realtidskontroll av lastplaneringen som hjälper dig att identifiera ineffektivitet och vidta åtgärder för att minska kostnaderna.