Transportadministration

Enkelt. Rätt. I tid. Förbered dina leveranser och din dokumentation på enkelt sätt.


I skeppningsfasen knyts sändningar till rätt transportalternativberoende på sändningsstorlek och förpackning, transportörsetiketter skapas, lastning bekräftas samt viktiga leveransdokument som fraktsedlar, ASN:er eller ursprungsintyg genereras. Manuell förberedelse av leveranser kräver mycket tid och misstag sker lätt. Felaktiga manifest är ofta orsak till stora flaskhalsar i distributionssystemet. Om du automatiserar skeppningen med elektroniskt skapade dokument minskar du risken och kostnaderna samtidigt som du förbättrar genomflödet och får bättre överensstämmelse i sändningsinformationen. 

Med CDC Softwares transportlösning kan du märkbart öka kundservice och minska dina årliga transportkostnader genom att automatisera processerna för skeppning och dokumentation samt samverkan med transportörerna.

 

Huvudsakliga funktioner:

  • Gränssnitt motvägning, etikettskrivare, laserskrivare samt streckkod
  • Central plattform för skeppning
  • Elektroniskt skapade dokument

Vad CDCs transportlösning kan göra för dig:

Minska kostnaderna

Minskar utgifterna för transport genom snabbare genomflöde och optimal kostnadsfördelning och besparingar genom konsolidering. Minskar mängden onödiga misstag och (för) dyra leveranser.

Hantera dina transportörer

Hantera flera transportörer från en plattform med tillgång till överenskomna priser och för att hitta de billigaste alternativen. Möt transportörens krav angående integration, leveransdokument och etiketter

Förbättra kundservice och informationsutbyte

Bekräfta automatiskt att rätt varor har lastats på släpet och skapa elektroniska manifest och exportdokumentation såsom exportdeklaration och ursprungscertifikat.