Automatisk fraktkostnadskontroll

Vänta inte med att göra en granskning av godstransporten – låt vår programvara göra den automatiskt medan du arbetar.


För många företag är avstämning av fraktfakturor en utmaning eftersom deras leveransvolymer är stora och det är komplicerat att försöka bestämma och verifiera hur alla transportavtal matchar den enskilda leveransen.

Det är vanligt med överbetalning för frakter eftersom det bara finns tid att gå igenom ett begränsat antal avvikelser. Automatiserad avstämning kan förändra den processen, vilket minskar kostnaderna för administration och faktisk transport och ger ökad lönsamhet.

 

Huvudsakliga funktioner:

  • Automatiserad granskning av fraktkostnader
  • Automatiserad betalning för godstransporter
  • Automatiserad reklamationshantering

Vad CDCs fraktkostnadskontroll kan göra för dig:

Eliminera tredjepartskostnader

Genom att automatisera dina processer för granskning av fraktfakturor och betalning kan du eliminera de kostnader som härrör sig från tredje parts granskningstjänster.

Utvärdera transportörernas prestation

CDC Supply Chain ger dig kraftfulla verktyg så du kan kontrollera dina transportörer och bedöma deras prestation med hjälp av konkreta mätverktyg.

Minska dina transportutgifter

Genom att du automatiskt kontrollerar dina processer för betalning och granskning kan du öka betalningsnoggrannheten och minska risken för överbetalningar. Vår lösning låter dig även hantera dina reklamationer angående förlust eller skada.

Minska manuella uppgifter

Automatisera dina betalningar för godstransporter genom inmatning av faktura, hantering av undantag och bokföring av kostnader. Analysera och jämför sedan räkningarna för godstransporten med dina uppskattade kostnader.