Transporthantering

Hantera din blandade fordonspark på ett aktivt sätt.


För de flesta företag är transporthantering en av deras största möjligheter för att öka lönsamheten och skaffa sig konkurrensfördelal i distributionskedjan. Trots det missar många logistikföretag den här möjligheten genom att använda manuella processer eller skilda system som leder till dålig kontroll på frakterna, för stort lager och problem med tidsstyrning av leveranser.

Oavsett hur du förhåller dig till transport så spänner CDC Supply Chain musklerna för att stödja dig. Hantera en transportörs fordonspark som om den var din egen eller skaffa dig insyn i din egen fordonspark för att öka användningen av fordonen och kundservicen.

Mer om CDCs transporthantering:

Transportplanering 

Kombinera dina lagerprocesser med en enhetlig planeringsstrategi eller en kombination av statisk, dynamisk eller transportörsstyrd transportplanering.

Transportadministration 

Förbättra nivån på din kundservice och minska dina årliga transportkostnader genom att automatisera skeppning och fraktdokumentation i samverkan med transportörerna.

Automatisk fraktkostnadskontroll 

Automatiserad avstämning av fraktfakturor betyder att du kan förändra din kontrollprocess, vilket minskar kostnaderna för transportadministration märkbart och ger dig mer lönsamhet.