Leverantörssamarbeten

Du kan se inleveranserna i förväg.


CDC Supply Chain-sviten utvidgar optimeringen utanför din organisations gränser genom att ge dig samarbetsverktyg för din förlängda försörjningskedja. Genom att ge dina leverantörer ett webbaserat verktyg för tillgång till relevant data i din logistiklösning kan inköpsverksamheten effektiviseras och du kan uppnå hög precision och kundservice.

Leverantörssamarbete effektiviserar inköps- och mottagningsprocesser genom att utnyttja förhandsinformation om orderbekräftelser och leveranser och ge bättre och säkrare tillgänglighetsinformation.

Datablad för lösningen: CDC Supply Chain

Huvudsakliga funktioner:

  • Order- och fakturahistorik
  • Orderbekräftelse
  • Internetportal med självbetjäning
  • Sammanhangskänslig online-hjälp
  • Segmenterad anslagstavla
  • Skapande av leveransavisering (ASN)
  • Rollbaserat godkännande

Vad CDC leverantörssamarbete kan göra för dig:

Minska dina kostnader

Minskar administrationskostnaderna för applikationer genom att hantera flera marknader, produktdivisioner, geografiska regioner mm inifrån ett enda system samtidigt som den ökar din möjlighet att använda leveransaviseringar för att reducera störningar och effektivisera mottagsprocesser.

Kom närmare dina leverantörer

Använd leverantörsautomatisering och samarbete kring beställningsplaner för att göra det lättare att arbeta med ditt företag. Ge leverantörerna en Internetportal med självbetjäning som hjälper dem arbeta snabbare med dig och att samarbeta kring tidsstyrda leveranser.

Välkomna leverantörer på alla nivåer

Ge dina små och mindre tekniskt lagda leverantörer en ASN-funktion på grundnivå. Eftersom du har automatiseringen på din sida kan du välkomna små och mindre ofta anlitade leverantörer på samma sätt som du gör för dina större partners.

Minska antalet misstag

Minska möjligheten att göra manuella misstag genom att automatisera viktiga processer som att stämma av fakturor mot inköpsorder och att mata in data.

Skapa en självbetjäningsportal online

Utnyttja kraften i självbetjäning genom att ge leverantörerna en Internet-baserad portal med flera alternativa förstasidor, anpassad stil och som har länkar till externa källor.