3PL Kundsamarbeten

Kan du se de processer du har outsourcat?


CDC Supply Chain-sviten underlättar samarbete med 3PL-klienter samt med deras respektive kunder och leverantörer. Det webbaserade samarbetsverktyget lägger till flexibilitet för att skräddarsy kundspecifika portaler samt effektivisera processer genom att ge tillgång till relevanta funktioner och data.

3PL-samarbetet ger kunderna en transparent insyn i 3PL-företagets processer genom att dela information över Internet och genom att tillhandahålla lättanvända funktioner för order- och lagerstyrning.

Datablad för lösningen: CDC Supply Chain

Huvudsakliga funktioner:

  • Internetportal med självbetjäning
  • Registrering av in- och utleveransorder
  • Online-hjälp
  • Rollbaserade ordergodkännanden
  • Rapportering om lagertillgång och -status
  • Segmenterad anslagstavla

Vad CDC 3PL-klientsamarbete kan göra för dig:

Öka kundernas lojalitet med hjälp av en fullständig webbupplevelse

Utnyttja kraften i självbetjäning genom att ge kunderna en Internet-baserad portal med flera alternativa förstasidor, anpassad stil och med länkar till externa källor.

Minska dina kostnader

Istället för att ha administration på flera kontor eller lager kan du hantera allihop med hjälp av ett enda, integrerat system och på så vis minska dina kostnader.

Minska antalet misstag

Förbättra orderinnehållet och leveransförmågan med en enda inmatningspunkt som använder samma datauppsättning som bas för godkännanden och leveranslöften. Du bygger enkelt in kontrollmekanismer för att hantera inkommande och utgående ordrar, med uppföljning och bekräftelser.

Uppnå integration till lägre kostnad

CDC Supply Chain förser dig snabbt och enkelt med den automatisering och den detaljerade data du behöver, till mycket lägre kostnad än vad mer storskaliga systemintegrationsprojekt skulle kräva för att uppnå samma funktioner.