Proaktiv systemövervakning

Din IT-infrastruktur är till nytta för dig, utom när den inte fungerar.


Hur nöjda dina slutanvändare är och hur höga dina kundservicenivåer är beror till en hög grad på hur stabil och effektiv din IT-infrastruktur är. Om du är medveten om möjliga problem kan du använda din tid och dina resurser till att vara pro-aktiv istället för att tillgripa nödlösningar och brandkårsutryckningar. Tekniska miljöer är idag mer komplexa än någonsin och inbegriper ofta resurser från många leverantörer och många olika plattformar.

CDC Supply Chains System Monitoring är en nödvändig lösning för monitorering, alerts (varningar) och annan nödvändig rapportering och används för aktiv kontroll av applikationer, system och infrastrukturutrustning som är livsviktig för verksamheten.

 

Huvudsakliga funktioner:

  • Hanteras via enkelt webbgränssnitt
  • Detektering av problem och skapande av alerts
  • Övervakning av multipla objekt (servrar, applikationer, processer, utrustning)
  • Nätverksagenter
  • Inställbara alerts
  • Permanent alerts tills åtgärd vidtagits

Vad CDC System Monitoring kan göra för dig:

Övervaka alla dina system

CDC Supply Chain kontrollerar alla ditt företags applikationer och datorresurser; applikationer, meddelandeöverföringar, operativsystem, diskutrymme, CPU-belastning, antalet användare, databas- och nätverksresurser.

Minska antalet driftstopp

Om du upptäcker möjliga problem i ett tidigt skede och kan rekommendera specifika åtgärder leder det till kortare servicetid, kortare driftstopp och minskade kostnader.

Minimera manuella uppgifter

Dra nytta av både passiv och aktiv övervakning för dina system. Du kan ingripa när du vill eller låta automatiserade meddelanden vidta korrigerande åtgärder.

Kontroll på två nivåer

CDC Supply Chain använder en serie nätverksagenter för att kontrollera dina system och sedan samlar en server/centralprocess in information för rapportering.