Händelsekontroll

Inte bara kontroll utan också intelligenta meddelanden till rätt person.


I varje företags leveranskedja förekommer det system- och processfel som, om man inte åtgärdar dem, kan skapa flaskhalsar för genomströmningen och i sista hand inverka på din kundservice. Men hur kan du få veta om dessa händelser i tid för att kunna motverka dem? Det gör du genom att förmedla informationen till de rätta personerna genom automatiska och intelligenta meddelanden. Det här är livsviktigt för att kunna bygga upp och behålla en konkurrensfördel i dagens logistiknätverk.

CDC Supply Chains händelsekontroll gör det möjligt för dig att förvandla din leveranskedja till ett anpassningsbart nätverk som fungerar i realtid och som optimerar produktivitet och effektivitet genom att aktivt meddela viktig personal när operationella eller systemrelaterade händelser sker i leveranskedjan. Meddelandena förmedlas omedelbart per telefon, fax, sökenhet eller e-post.

 

Huvudsakliga funktioner:

  • Automatiska varningar
  • Arbetsflöde för åtgärder
  • Inställbara meddelanden
  • Händelseeskalering
  • Användardefinierade varningar
  • Förkonfigurerade bevakningsflöden
  • Kontroll och varningar avseende systemprestanda

Vad CDC händelsekontroll kan göra för dig:

Meddela rätt personer vid rätt tidpunkt

Låt människorna påverka vid rätt tidpunkt genom att ställa in meddelanden för interna logistikprocesser som inkommande och utgående lagerproduktion, in- och uttransporter, arbetskraftshantering samt order- och lagerhantering.

Minska kostnaderna

Genom att upptäcka problem tidigt och reagera på dem proaktivt kan du minska åtgärdstiden, snabba på genomströmningen och minska kostnaderna som härrör sig till driftstopp.

Skaffa dig överblick

Förbättra din överblick över leverantörer, transportörer, distribution, lagring och kundrelationer. Undvik onödiga förseningar och förbättra kundtillfredsställelsen.

Minska manuella uppgifter

Använd automatiserade varningar i hela kedjan och inkludera leverantörer, kunder och transportörer, för att minimera den tid du behöver använda för att manuellt kontrollera viktiga händelser.