Kontroll av logistiksystemet

Insyn i leveranskedjan i alla led, allt på nätverksnivå.


CDCs lösningar för kontroll av leveranskedjan ger dig i realtid anslutningsförmåga och kontroll över affärsprocesser på nätverksnivå. De knyter samman order, leveranser, containers och lager i ett operationellt informationslager för insyn i alla led i leveranskedjan.

På så sätt kan vi även hantera komplexa scenarier där ett företag använder flera affärssystem och produktionssystem, samtidigt som vi behåller förmågan att knyta samman informationen från dessa och styra flöden och system från en enda åtkomstpunkt.

CDCs lösningar för kontroll av logistiksystemet:

Spårning och kontroll av leveranser 

Överbrygg skillnaderna i olika system för att tillhandahålla en global koordinering av dina order- och varuflöden. Håll reda på din leverans var den än är i världen.

Händelsekontroll

Låt automatiska agenter registrera undantag som är kopplade till olika processteg och distribuera för åtgärder och eskalering.

Proaktiv systemövervakning 

Bygg upp effektiv IT närhelst dina kunder behöver det. Att hitta möjliga problem på förhand kommer att spara tid och kostnader samt göra så du behåller dina kunder och undviker huvudbry.