Lageranalyser

Sluta gissa!


CDC Supply Chain XAM, eXtensible Activity Monitoring, utnyttjar den information som gömmer sig i en applikation för transaktionshantering online, exempelvis WMS. Genom att extrahera, transformera och ladda upp informationen i separata databaser för beslutsfattare tillhandahåller lösningen en bekväm tillgång till dimensioner, mått och KPI:er som det vore näst intill omöjligt att tillgodogöra sig på annat sätt. Det kan röra sig om information från en försäljningsorder som används för leveransanalys av tid och mängd. Det rör sig om plockinformation som används för att förstå mer om lagrets produktion, ner till nivån för enskilda arbetare och arbetstimmar.

Med lättanpassade dashboards och rapporter får du en fullständig överblick och kontroll över din aktuella situation och dina KPI:er. Den förbättrade överblicken hjälper alla beslutsfattare, chefer på C-nivå, lagerchefer, arbetsledare och lageranalytiker med den affärsinformation de behöver för att snabbt och mer effektivt kunna ta itu med viktiga operationella frågor.

 

Huvudsakliga funktioner:

  • Användarinställbara dashboards
  • KPI:er
  • Informationslager
  • WMS-integration
  • Grafiska rapporter
  • Redigeringsprogram
  • Varningar
  • Säkerhet

Vad CDCs operativa beslutsstöd för lagret kan göra för dig:

Svara på viktiga frågor om din lagerverksamhet

Med hjälp av konkreta mätverktyg för lageroperationen kan du få svar på viktiga frågor som: Vem var inblandad? Vilka åtgärder vidtogs? Var och när hände det?

Analysera flera informationsmängder

CDC Supply Chain underlättar analys mot både ögonblicksbilder av lagrets status och mot ackumulerade KPI:er. Dessa informationsmängder kan innehålla storheter såsom tid, område, zon, klient, användare, utrustning, uppgiftstyp, leverantör, kund, produkt, tidpunkt, vikt, volym osv.

Ta tillvara på dina möjligheter

Ge dina beslutsfattare tillgång till den information de behöver för att bedöma varje situation, undvika potentiella faror och utnyttja möjligheter för att optimera verksamheten och öka marginalerna.

Skaffa dig en grafisk överblick över din verksamhet

Använd verktygen för att skapa användaranpassade dashboards och rapporter som hjälper dig kontrollera din lagerverksamhet på ett enkelt sätt.