Försäljningsanalyser

Hur effektiv är varje enskild försäljare i att hålla rabatterna låga?


Analysverktygslösningen för försäljning tillhandahåller lättinställbara dashboards och rapporter för kontroll och analys av KPI-trender med fördjupningsfunktioner.

Den förbättrade insynen stärker alla beslutsfattare med den affärsinformation de behöver för att snabbt och mer effektivt kunna ta itu med viktiga operationella frågor. Den har förintegrerats med lösningen för global orderhantering för att tillhandahålla bruksklara KPI:er.

 

Huvudsakliga funktioner:

  • Användarinställbara dashboards
  • KPI:er
  • Informationslager
  • Säkerhet
  • IMI-integration
  • Skärmvisare
  • Redigeringsprogram
  • Varningar

Vad CDC analysverktyg för försäljning kan göra för dig:

Svara på viktiga frågor

Få omedelbart svar på frågor som: Hur ser trenderna ut för våra servicenivåer per region? Per kund? Får våra bästa kunder bäst service?

Förstå dina order

Skaffa dig insyn i den andel av dina order som verkställs i tid, som är försenade, fullständiga eller i gott skick.

Följ upp resultaten för försäljningsteamet

Bedöm ditt team på basen av mätverktyg som vinstmarginal, försäljning till dina bästa kunder, inkomst och försäljning jämfört med budget. Skaffa dig ögonblicklig överblick över vilka försäljare som håller rabatterna låga.  

Ta dig en ordentlig titt på dina produkter

Förstå vilka av dina produkter som säljer, vem som säljer dem bäst och vilka produkter som skapar högsta vinstmarginal.  

Fatta informationsdrivna beslut

Du kan lätt kontrollera de framsteg en försäljare gör, identifiera viktiga trender på ett tidigt stadium och sluta gissa för att du inte har rätt information vid rätt tidpunkt.  Minska din riskexponering och utnyttja dina möjligheter.