Inköpsanalyser

Hur ser trenden för inköpsprestationen ut över en längre tid?


Det operativa beslutsstödet för inköp utnyttjar den omfattande information om inköp och inleveransstatus som finns i CDC Supply Chains applikationer, vilket möjliggör analys både från logistisk och kommersiell synvinkel.

Lösningen för inköp tillhandahåller lättinställbara dashboards och rapporter för övervakning av leveransstatus och kontroll och analys av KPI-trender.

Den förbättrade insyn och kontroll som du får med lösningens händelsebevakning och larmfunktioner förser alla beslutsfattare med den affärsinformation de behöver för att snabbt och mer effektivt kunna ta itu med viktiga operationella frågor.

 

Huvudsakliga funktioner:

  • Användarinställbara dashboards
  • Nyckelindikatorer (KPI:er)
  • Informationslager
  • Leverantörs- och transport-integration
  • Grafiska rapporter
  • Redigeringsprogram
  • Varningar
  • Säkerhet

Vad CDCs beslutsstöd för inköp kan göra för dig:

Svara på dina frågor

Få svar på dina mest relevanta frågor som: Hur presterar våra leverantörer med hänsyn till leveransprecision? Hur mycket avvikelser har vi i våra inleveranser? Vilka är lagernivåerna över en längre tid enligt leverantör? Enligt inköpare? Vilka flöden skapar de högsta vinstmarginalerna? Hur ser trenden för inköpsprestationen ut över en längre tid?

Ta tillvara på dina möjligheter

Ge dina beslutfattare tillgång till den information de behöver för att bedöma varje situation, undvika potentiella faror och utnyttja möjligheter för att agera proaktivt, optimera verksamheten och öka marginalerna.

Skaffa dig en grafisk överblick över din verksamhet

Använd verktygen för att skapa användaranpassade dashboards och rapporter som hjälper dig både övervaka och mäta din varuförsörjning.