Operativt beslutsstöd för logistiken

Om du behöver förbättra den måste du mäta den.


Genom inställbara dashboards för hantering, inbyggda rapporter och aktiva varningar kan beslutsfattare lätt kontrollera aktuell status eller följa olika prestationsmått (Key Performance Indicators - KPI:er) över hela leveranskedjan, hantera och prioritera avvikelser samt fördjupa sig i detaljerna för att analysera underliggande grundorsaker.

Med CDC Supply Chain har vi skapat standardrapporter, KPI:er och dashboards som överensstämmer med branschens standarder och som stöder vanliga funktioner inom produkter, försäljning, inköp och leveranskedja, från chefer till skiftansvariga, från ingenjörer till lagerarbetare. CDC Supply Chains jämför aktuell status på verksamheten med specifika operationella eller affärsmässiga målsättningar. Den informationen gör det möjligt för dig att reagera på flaskhalsar i systemet innan de påverkar produktiviteten.

Se närmare på CDC Supply Chains lösningar för operativt beslutsstöd:

Försäljningsanalyser

Lär dig mer om dina bästa kunder.  Vilka är de? Vet du var dina servicenivåer ligger?  Sluta gissa och skaffa dig de mätverktyg du behöver för att bygga upp ett starkare företag.

Inköpsanalyser 

Hur effektiva är dina inleveranser? Hur sköter sig dina leverantörer? Hur ser trenden för inköpsprestationen ut över en längre tid?  Använd förenklade, anpassade dashboards för att hålla dig informerad.

Lageranalyser 

Den operativa logistiken kräver att man kan följa såväl ögonblicksbilder av aktuell status som följa KPI:er per tidsenhet, område, zon, klient, användare, utrustning, uppgiftstyp, leverantör, kund, produkt osv., allt på en lättanpassad dashboard.