E-Handel

E-handel gör att du har din egen, individuella shoppingassistent till hands.


För dina kunder är Internet en naturlig och kompletterande försäljningskanal som borde bli integrerad och hanterad som andra kanaler såsom mobil, fax, sms, EDI osv. CDC Supply Chains eCommerce-lösning integreras sömlöst och säkert med orderhantering och distribution för alla kanaler.

Att du tillhandahåller webbaserad försäljning med självbetjäning behöver inte göra ditt system eller din leveransverksamhet komplicerad. CDC Supply Chain utnyttjar den serviceorienterade arkitekturen i våra logistikapplikationer och ställer tjänsterna till Internetkundens förfogande på ett säkert och pålitligt sätt.

 

Huvudsakliga funktioner:

 • Produktkataloger med avancerade sökfunktioner
 • Individuell prissättning online
 • Inmatning av flera order
 • Arbetsflöde för ordergodkännande
 • Guide för slutkundsofferter
 • Order- och fakturahistorik
 • Orderjusteringar och restorder
 • Orderuppföljning
 • Leveranskvittenser
 • Registrering av returorder och ersättningskrav med arbetsflöde för godkännande
 • Punch-out-katalog och integration mot leverantörers produktkataloger
 • Gästinloggning  
 • Segmenterad anslagstavla
 • Rollbaserade godkännande/attestflöden
 • Portalintegration för att länka till externa källor
 • Flera olika webbframsidor
 • Specialutformad design

Vad vår e-handelslösning kan göra för dig:

Minska dina säljkostnader

Genom att låta dina kunder beställa online eliminerar du många av de kostnader som härrör sig från försäljning som hanteras av individer samtidigt som du ger kunderna flexibilitet att göra beställningar när som helst.

Generera merförsäljning

Öka tillgängligheten för din försäljning och dina order samtidigt som du förbättrar orderprecisionen. Använd automatiska ersättningsförslag och substitut för för att övertyga köpare som annars skulle ha gått förlorade.

Öka kundlojaliteten

Ge dina kunder en fullständig online-upplevelse och produktivitetsverktyg som hjälper dem hitta vad de söker.