Global orderhantering

Koordinera order och leveranser så det motsvarar individuella kunders behov.


Lösningen för global orderhantering i CDC Supply Chain ger dig alla de funktioner du behöver för att hantera inköp, försäljning, och returorderflöden för flera kanaler i en global affärsmiljö. Det är en svår balansgång att optimera tillgängligheten när efterfrågan ständigt förändras. Ett flexibelt logistiknätverk och en enhetlig kontroll av processen, från placering av ordern till leverans, i realtid, är vad som krävs för att en order ska kunna levereras i tid.

Du kan nu distribuera produkter från och till valfri plats runt om i världen med fullt stöd för lokal affärspraxis, valuta, juridiska enheter, vanor och leverantörer över internationella gränser.  Vårt system är mycket lätt att ställa in och stöder returflöden inom alla distributionskanaler, och avancerad reservationshantering, prissättning och profiler angående marknadsföringskampanjer, faktura och leverans för individuella kunder eller enligt kategori, klass eller affärsrelation.

Mer information om lösningarna för global orderhantering:

Avancerad orderhantering 

CDC Advanced Order Management är ryggraden för att koordinera hela distributionsverksamheten på nätverksnivå. Lösningen integrerar och samverkar med system för lager- och transporthantering.

E-handel 

Använd vår beprövade e-handelslösning för att ta din försäljning närmare kunderna.