Yard Management

De flesta förseningar av leveranser beror inte på transporten…


En distributionscentral ser en produkt först och sist när den befinner sig på godskajen. För de flesta är gårdsplanen (Yard) och lastkajerna ändå något man inte tänker så mycket på, utan man slösar bort tid med att söka efter lastbilar och släp. De här förseningarna påverkar lagrets produktivitet och kundtillfredsställelsen samt ökar kostnaderna. Många försenade leveranser sker på lastkajen och inte under transport.

CDC Supply Chains lösning för hantering av gårdsplanen och lastkajer kan användas centralt för att kontrollera många lastningsportar och ger dig den insyn och kontroll du behöver för att förenkla och förbättra lagerstyrningen.

Huvudsakliga funktioner:

  • Automatisk tilldelning av förflyttningar
  • Intuitivt dashboard
  • Integration av lagerhantering
  • Tunn klient
  • Automatiserad schemaläggning av ankomster och avgångar

Vad CDC Yard kan göra för din rangering:

Var flexibel

Regelbaserad konfiguration som är tillgänglig vid många viktiga punkter i processen ger dig möjlighet att ändra val av port, arbetsprioritering och regler för schemaläggning av ankomster och avgångar.

 Skaffa dig en grafisk överblick

Vår grafiska översikt låter dig använda drag-and-drop för att schemalägga bilars och trailers förflyttningar medan en dashboard med överskådliga visare kontrollerar status på fordonsparken så att du kan balansera arbetsbelastning och kapacitet.

 Minska onödiga betalningar

Med varningar i realtid som uppmärksammar dig på problem kan du minska risken för kostnader på grund av gods som ligger olossat för länge.

Snabba på genomströmningen vid distributionscentret

Håll reda på ankomster och avgångar från leverantör och till butiker för att klara av planering vid lossning och lastning inklusive hantering av leveransbekräftelser.