Lagerstyrning

Inget ordinärt WMS system


På vilket sätt gör man ett system för lagerproduktion bäst i klassen? Lösningen har designats för "kontinuerlig produktion", dygnet runt, och är därför en perfekt bas för en effektivare lagerverksamhet.  Vårt system för lagerproduktion stöds av sofistikerade algoritmer byggda på den allra bästa arkitekturen, så vi erbjuder dig ypperlig kontroll, , visibilitet i realtid, inbyggda effektiva processer, allt utformat för multi-lager, multi-kund och multi-leverantör vilket ger synergieffekter på verksamhetens distributionskedja. För 3PL-verksamheter gäller självfallet även stöd för multi-klient.  Och det är bara början.

CDC Supply Chains lösning för lagerproduktion gör det möjligt för företag att implementera bästa praxis för distributionskejor vad beträffar fysisk hantering av varor i alla knutpunkter, såsom lager för färdiga varor, centrallager, distributionscentra, cross-dock- och transitcentra, retur centers och lokala försäljningsställen.

Läs produktblad: iWMS

Huvudsakliga funktioner:

 • Färdvägar som anges av systemet
 • Sekvensmässig inlagring och påfyllning
 • Uppgiftstilldelning -i realtid
 • Batchplock
 • Beräkning av förpackning, "cube calculation"
 • Optimering av utrymme
 • Inställbara, händelsebaserade varningar
 • Operati resursplanering
 • Transportörs-integration, ex Fedex, UPS, Schenker
 • Avancerad returhantering
 • Kontinuerlig plockoptimering
 • VAS, Value Added Services
 • Serienummer och lotstyrning
 • Hållbarhetskontroll
 • Montering/avmontering av utrustning
 • Spårning
 • Kompatibel med mobil RF/RFID
 • ABC: Integrerad kostnadsuppföljning för fakturering

Vad CDC lagerproduktion kan göra för dig:

Minska lagernivåerna

Genom ökad visibilitet och integration mellan affärs- och lagersystem kan säkerhetslager minimeras.

 Öka produktiviteten

Genom att optimera utrymme, utrustning och personal effektiviserar du verksamheten och höjer produktiviteten.

Öka leveranssäkerheten

För allt från sofistikerad styrning av plockvågor till kontroller för kvalitetssäkring kan du minska mängden restorder, skadade varor och försenade leveranser.

Öka genomströmning och omsättning

Det är lättare att hantera inkommande och utgående varor med hjälp av stöd för ASN-meddelandestrukturer, vilket medför ökad genomströmning och omsättning.

Transit- och cross-dock-verksamhet i samband med ASN bidrar till minskad godshantering samt större varuflöden och lageromsättning.

Stärk transparensen

Med fullständig loggning av alla utförda lageraktiviteter kan man enkelt genomföra fördjupad analys, till exempel vilka uppgifter personalen utför, vilken vara som hanterats på en viss plats och av vem, den order som varan härrör sig till samt all den statistik som är förknippad.

Öka spårbarheten

Den uppföljning av produktionsbatch (lot), serienummer etc som systemet utför ger full spårning från leverantören till kund.

 Förbättra lastbalansering

Genom att systemet prioriterar och styr lagerverksamheten så ser det till att arbetstagarna alltid har något att göra under sina skift, vilket balanserar arbetet och reducerar manuella, administrativa arbetsuppgifter.