Slotting

Vad är optimalt för ditt lager?


CDC Supply Chain erbjuder en unik slotting-lösning för omflyttning av plockplatser under pågående plock-produktion, till och med för plockplatser från vilka plock pågår. Den beräkning som bestämmer det optimala lagerläget för din produkt kan baseras på efterfråga, historiska konsumtionstrender, mått, vikt och andra egenskaper för varan och platsen.

När efterfrågan på produkten förändras så bör också lagerläggningen göra det. Varans läge i lagret är kritisk, transporttiden utgör över schablonmässigt hälften av den arbetstid som går åt till att plocka varor. Applikationer för lagerläggning optimerar lagrets plockplatser, vilket sänker arbetskraftskostnaderna samtidigt som det ökar din leveransgradprecision.

Huvudsakliga funktioner:

  • Automatiserade kapacitetsberäkningar
  • Analys av lagerläge
  • Automatiserat återskapande av påfyllningsningsuppgifter
  • Stöd för omflyttning under pågående produktion
  • Användardefinierade placeringsregler

 

Vad CDC Slotting för lagerläggning kan göra för dig:

Förkorta transport-tider

Eftersom varorna alltid finns på optimal lagerplats minskar du transport-tider och sparar resurser.

Optimera utrymmesanvändningen

Försäkra dig om att rätt produkt finns på rätt plats för att uppnå optimal utrymmesanvändning. Var aktiv i att flytta säsongsberoende och tidsbundna produkter.

Minska trängsel

Om du kan förutsäga dina behov av lagerläggning kan du undvika beslut i sista minuten och planera bättre inför säsongstoppar och på så sätt undvika trängsel.

Flexibel inställning

Dra nytta av en inbyggd regelmotor för flexibel inställning.