Kvalitetskontroll

Hur vet du när du har kontroll?


Att behålla kvaliteten betyder många saker inom lagerstyrning - periodisk inventering, mätning av leveranser och att kontrollera mottagna, plockade och förpackade varor. Att inte ha kontroll medför misstag på alla nivåer. Dessutom har det en negativ inverkan på leveransprecision och kundservice. Lagren måste ha kontroll kontroll på vilka varor de har, från lagersaldo till kvalitetsstatus.

CDC Supply Chain följer upp varenda kartong i ditt lager - i realtid - och gör det på så vis lättare att kontrollera verksamheten och göra processerna för kvalitetsförbättring effektivare.

Huvudsakliga funktioner:

  • Kontrollstation för returer
  • Stickprovskontroll av mottaget och plockat gods
  • Automatisk eller manuell spärr av gods
  • Periodisk inventering
  • Validering av lokationer och gods

Vad CDC kvalitetskontroll kan göra för dig:

Förbättra lagerrotationen

Automatiserade rotationsprocesser för lagret i kombination med rapporter om inkurant gods hjälper dig att minimera kassation.

 Öka transparensen

Ökad transparensen mot kontroll aqv inkommande och utgående gods hjälper dig att identifiera förbättringspotential.

 Minska manuella processer

Automatisera din process för returer med hjälp av hantering av orsaks-/åtgärdskoder och möjligheten att skicka varor tillbaka till leverantören. Planera revision utifrån utförda eller planerade kontroller.