Resursplanering

Mer än bara snabb återbetalning.


XAM, eXtensible Activity Monitoring, är ett stöd för resursplanering och handlar om mer än att bara öka arbetskraftens produktivitet. Ja, ett projekt för resursplanering är antagligen det projekt för distributionsverksamheter som medför minsta risk och snabbast återbetalning. Men resursplanering kan också med accepterade standards göra verksamheten smidigare, avlägsna subjektiva utvärderingar, behålla kvalitet och säkerhet samt förbättra prognoser.

CDC Supply Chain tillhandahåller information - inte bara data - per företag, anläggning, avdelning eller individ, allt i dialoger och grafer som användaren kan ställa in, samtidigt som man behåller den nivå på aktivitetsdetaljer som behövs för att kunna utarbeta en standard baserad på beprövade nyckeltal.

Datablad för lösningen: XAM för resursplanering

Huvudsakliga funktioner:

  • Funktioner för kontroll, noggrannhet, överblick och förutsägbarhet
  • Databaser för snapshot och KPI:er
  • Beräkning av arbete
  • Flexibel resultatrapportering
  • Alerts och dashboards i realtid
  • Dokumenterad datamodell för adhoc-frågor

Vad CDC XAM för resursplanering kan göra för dig:

Gör bättre prognoser

När man tar emot inkommande order använder CDC Supply Chain XAM en ETL-algoritm för att göra en snapshot-prognos över det arbete som måste göras.

Förbättra planeringen

När arbete frisläpps till lager beräknas arbete baserat på konfigurerade standards vilka jämförs med tillgänglig kapacitet samt verkligt, historiskt utfall så att man kan lära er erfarenheter och utveckla optimala processer.

Kontrollera lagret

Skaffa dig överblick över lagrets produktivitet genom i realtid genomförda mätningar, meddelanden och rapporter om pågående aktiviteter. Höj produktiviteten genom att identifiera var processen kan förbättras.

Mät resultaten

Jämför din historiska produktivitet och nuvarande produktion rapporter för analys och optimering. Identifiera flaskhalsar och förbättringspotential.