Smart lagerstyrning

Gör din lagerverksamhet till en multifunktionell och transparent knutpunkt i din distributionskedja.


Vi strävar efter att stödja flexibla processer och stora lagerflöden för att uppnå snabbare, mer effektiva leveranser med minimal godshantering och maximal orderproduktion.

CDC Supply Chains lösningar för lagerproduktion minimerar resursanvändningen och maximerar den dagliga verksamhetens produktivitet. Vi tillhandahåller avancerade funktioner för att minska de logistiska ledtiderna genom att samordna lager- och transportaktiviteter som är beroende av varandra. Kunder som använder våra mjukvarulösningar upplever ökat utnyttjande av lagerkapacitet, ökad genomströmning, förbättrad leveransprecision, ökad lageromsättning och minskad kapitalbindning.

Läs vidare om CDC Extended Warehouse Management:

Lagerhantering 

Implementera bästa praxis för logistiken vad beträffar fysisk hantering av varor i leveranskedjans knutpunkter.

XAM för resursplanering 

Gör prognoser för personalbehov, balansera plocklinjer och schemalägg ordersläpp till lagret.

Slotting - optimering av lagerläggning 

Optimera allokering av lagrets plockplatser, vilket sänker arbetskraftskostnaderna samtidigt som det ökar din leveransprecision.

Yard för rangering 

Kontrollerar flera uppställningsområden och lastkajer för lastbilar och trailers och ger dig den överblick och kontroll du behöver för att optimera all transportaktivitet inom lagerområdet.

Kvalitetskontroll

Följ upp allt gods ner till minsta kartong i ditt lager, i realtid. På så vis blir det lättare att kontrollera verksamheten och effektivisera processer för kvalitetsförbättring.

Automation 

Maximera utnyttjandet av din lösning för lagerstyrning genom att använda och integrera till utrustning för materialhantering, till exempel kranar och rullbanor.