Automatisera inköp och påfyllning

Använd prognoshantering för att optimera lagernivåer och leveranser.


En av de mest grundläggande frågorna inom lagerstyrningen är hur man kan optimera sina lagernivåer och vilken effekt det har på vad, när och hur mycket man bör köpa in.

Inköpsplaneringen i CDC Supply Chain koordinerar globala prognoser och påfyllning för centrallager, distributionscentra och butiker så att den totala kostnaden för beställning, hantering och lagring av produkter blir lägre. Lösningen framställer tidsfasade prognoser över efterfrågan samt tidsstyr inköp och påfyllningså att man beställer rätt mängd vid rätt tidpunkt för rätt plats.

Läs mer: Produktblad - Replenishment 

Huvudsakliga funktioner:

  • Hantering av efterfrågeprognos
  • Inköpsbehov
  • Modeller för logistiknätverk
  • Lagerstyrning

Vad lösningen i CDC Supply Chain kan göra för dig:

Öka effektiviteten i detaljhandeln


Öka effektiviteten i detaljhandelsbutiker genom att korrekt visa tillgången i butikslagret, vilket medför kortare beställningscykler och färre varor i butikens lager. Lösningen kan hantera flera butikers återanskaffningsbehov på samma gång, vilket gör det möjligt att hantera inköp och påfyllning för en butikskedja centralt.

Minska de totala kostnaderna automatiskt

Med inköpsplanering kan du hitta den beställningspolicy som ger dig de lägsta totala kostnaderna med hänsyn till beställning, hantering och lagring av produkter. Lösningen beräknar även optimalt säkerhets- och cykliskt lager, vilket minskar osäkerheten i framtida efterfrågan.

Minska användningen av transportkapacitet samtidigt som du överträffar kundens förväntningar

Med hjälp av behovssignaler och -händelser kan man skapa beställningsförslag i enlighet med transportbegränsningar eller -möjligheter (t.ex. full last) och prisklass för order. Logistikplanerare kan även justera och godkänna inköpsmängder.

Inför globala prognoser för centrallager och regionala distributionscentra

Med hjälp av funktioner för globala prognoser och beställning för distributionscentra och lager på alla nivåer är det möjligt att göra effektiv taktisk och operationell planering timmar, dagar och veckor i förväg.