Cross-Dock Planering

Slopa lagret och gå direkt från mottagning till leverans.


Cross-docking är en process där man flyttar varor direkt från mottag till leverans, vilket innebär att man undviker onödig hantering i lagret.

Genomförandet av cross-docking kan vara planerat eller opportunistiskt. Opportunistisk cross-docking äger rum som en del av lagerverksamheten när man avpassar utgående order med de verkliga, mottagna mängderna. Detta kallas ofta pick-on-receipt. Planerad cross-docking är en fördefinierad länk mellan det inkommande och utgående flödet som styr lagrets eller terminalens verksamhet.

Planerad cross-docking definieras antingen av affärssystemet (i t ex vår Advanced Order Management) eller på genomförandenivå i lagret eller terminalen. Om det görs av affärssystemet länkas de inkommande orderraderna mot utleveransbehovet genom att inleveransradernas kvantitet fördelas ut per mottagares behov.

På nätverksnivå ser CDC Supply Chains lösning för cross-dock-planering över hela leveranskedjans knutpunkter och beslutar för vilka inkommande leveranser som cross-docking ska genomföras. 

 

Huvudsakliga funktioner:

  • Upprätthåller och frigör cross-dock-länkar
  • Använder dina inställda affärsregler
  • Stöd för samlastning och fördelning av inkommande leveranser
  • Användardefinierade regler innehåller kriterier för de varor som cross-docking är möjlig för

Vad cross-docking-lösningen i CDC Supply Chain kan göra för dig:

Förbättrad förmåga att hantera bristsituationer och ransonering

Förbättrad effektivitet genom att fördela och omdirigera varor under transport vid transportknutpunkter för att svara mot efterfrågan på marknaden

Interaktion med omlastningsknutpunkter och lager

Interaktion med omlastningsknutpunkter och lager gör det möjligt att omdirigera och göra effektiv cross-docking av varor till de bästa destinationerna.

Möjliggör dynamisk fördelning

Vår lösning för cross-dock-planering gör det möjligt att på ett dynamiskt sätt matcha aktuell efterfrågan med planerade inleveranser eller leveranser under transport.