Supply Chain Planning

Hantera det osäkra med hjälp av planerade processer.


Den operativa planeringen i CDC Supply Chain hjälper dig att hantera osäkerheter som säsongvariationer och introduktion av nya produkter så att beslutsfattande, inköp och lagerpåfyllning kan automatiseras för komplexa beroendeförhållanden.

Titta närmare på planeringslösningarna:

Automatisera inköp och påfyllning 

Anpassa tillgång och efterfrågan genom att optimera lagret över ett nätverk av handelspartners, lager och butiker. Komponenterna för efterfrågeplanering och leverantörsstyrda lager (vendor-managed inventory - VMI) hjälper dig att implementera en efterfrågebaserad modell.

Cross-dock-planering 

Samlasta eller omdestinera vid behov för att anpassa redan planerad tillgång till efterfrågan. Vår lösning för cross-dock-planering gör det möjligt att på ett dynamiskt sätt matcha aktuell efterfrågan med planerade inleveranser eller leveranser under transport.