Lösningar

Stöd för affärsprocesser i alla led till och med i den mest komplexa miljö


En smidig och transparent logistik är livsviktig för att du ska kunna behålla din konkurrenskraft. Därför har vi skapat en svit av lösningar som hjälper dig att automatisera dina processer, avlägsna ineffektivitet och ge dig rätt kontroll. För att effektivisera din leveranskedja och uppnå den överblick du behöver för att förutsäga och reagera på förändringar behöver du intelligent systemstöd i alla steg.

Hitta rätt lösning för din verksamhet:

Internetbaserad lagerstyrning

Utnyttja den här cloud-baserade lösningen (TradeBeam SaaS Supply Chain)  för att samarbeta med dina partners. Med snabb spridning, verktyg för samarbete och djup funktionalitet innebär den fördelar för alla.

Intelligent planering av logistiken

Håll dig steget före. Ta dig en titt på vårt prognos- och planeringssystem för leveranskedjan och realisera visionen om automatisk påfyllning.

 

Global orderhantering 

Använd automatisering till att hantera företagets inköp, försäljning och returorder på ett smidigt sätt och minska antalet misstag. Bygg upp en kraftfull on-line kanal med e-handel.

Smart lagerproduktion 

Förbättra din affärsverksamhet med realtidsstyrning av lagerproduktionen, från optimering av arbetskraft, truckar och andra resurser, till kvalitetskontroll och smartare plockstrategier. Den här lösningen svarar mot dina behov av att öka lagrets kapacitet och effektivitet.

Transporthantering 

Planera och genomför en smart transportstrategi med hjälp av den här lösningen som inbegriper kraftfulla funktioner för bl a avgångshantering, transportörsintegration och matchning av fraktfakturor.

Samarbete med handelspartners 

Samarbeta med dina huvudsakliga målgrupper, som kunder, återförsäljare, leverantöreroch logistikföretag och bli den affärspartner som alla vill arbeta med.

Kontroll av logistiksystemet 

Bevaka dina logistikprocesser i realtid med den här lösningen som låter dig övervaka allt från leveranser till dina interna system.

Operativt beslutsstöd för logistiken 

Samla inte bara in data från leveranskedjan utan ta vara på informationen så du kan effektivisera processer och göra din logistik smartare.