Branscher

Lösningar utvecklade för dig, med tanke på just dina behov och utmaningar.


CDC Software hjälper tillverkare, grossister, återförsäljare och förmedlare av logistiktjänster att skapa intelligenta, efterfrågedrivna leveranskedjor. Vi har koncentrerat oss på att förse distributionsintensiva verksamheter med branschspecifika lösningar och vi fortsätter att ta fram specialiserade logistiklösningar som hjälper dig att möta de kontinuerligt föränderliga och ökande behoven och utmaningarna på marknaden.

Branschlösningar för:

Mat- och dryckesdistribution 

Genom effektiv logistik med automatisk identifiering kan du bygga in såväl hög leveransprecision och låga distributionskostnader som spårbarhet och matsäkerhet i dina processer.

Hälsovård och medicinsk utrustning 

Lyckas navigera i en miljö med komplexa regleringar och gör din logistik till en konkurrensfördel.

Detaljhandel 

Hantera säsongsvariationer och krav från internationella leverantörer med förmåga att identifiera och bedöma trender, förutse efterfrågan korrekt och planera dynamisk respons.

Grossist- och partihandel 

Organisera din affärsverksamhet med flexibilitet att göra inköp var som helst och från vem som helst så du kan bevara lönsamheten och utmanövrera konkurrensen.

Tredjeparts logistik 

Ta dig an utmaningen att hantera och effektivisera logistiken för flera företag, både framåt och bakåt.