Lösningar i världsklass för ditt globala företag.

En välsmord logistikkedja är en nödvändighet för att man ska kunna konkurrera på dagens kunddrivna marknad. Därför skapade vi en programvara som ger dig fullständig insyn i hela ditt flöde samt de verktyg du behöver för att få mesta möjliga ut av det.

Ahlsell - "De fattade verkligen!"

…var det första intrycket jag fick efter ett möte nyligen med Ahlsell, som är kund sedan lång tid tillbaka. Deras system sträcker sig utanför den interna verksamheten och skapar den förlängda leveranskedjan.

Albert Heijn - förbättrar produktivitet med 2-3%

Albert Heijn, Hollands största dagligvarukedja med 700 butiker har förbättrat sin produktivitet med 2-3% och dramatiskt minskat ”Out of Stock”.

JYSK - installerar nytt WMS på 70 dagar

JYSK i Lettland byggde ett helt nytt centrallager i Riga och installerade CDC iWMS på endast 70 mandagar för att rationalisera sin distribution i Baltikum och i Balkanländerna.

Bergendahls Food - snabbväxare med modern lagerstyrning

Med hjälp av sitt nya realtidsbaserade lagersystem CDC iWMS och röststyrd plockning har Bergendahls Food förbättrat produktiviteten och ökat kundservicen.

NorgesGruppen - marknadsledare genom effektiv logistik

NorgesGruppen, Norges största livsmedelsgrossist har valt CDC Softwares Supply Chain lösningar för sin distribution till 2600 dagligvarubutiker plus catering- och restaurangverksamheter.

Välkommen till framtidens logistik.

Utmaningarna för dagens logistik inbegriper mycket mer än bara lager. Från e-handel, direkt-till-kund, direkt-till-återförsäljare och genom grossister och distributörer har CDC Software de lösningar du behöver för att få flera leveranskanaler att samverka.

CDC Supply Chain
on Twitter

Flexibla lösningar för smarta logistikupplägg

För att nå konkurrensfördelar är det livsviktigt att logistiken fungerar som den ska. Och alla - från partihandel till detaljhandel och från tillverkning till distribution - måste styra flödet effektivt.

CDC Supply Chain är programvarulösningar som har utformats specifikt för verksamheter med flera företag, flera sälj- och distributionskanaler, flera språk och flera valutor. Vi stöder kompletta logistikprocesser för tillverkare och distributionsföretag - från samarbete mellan leverantör och kund till global saldohantering och fysisk hantering.

All information du behöver för att planera och ta faktabaserade beslut.

Mycket ansvar vilar på dina axlar. Det är ju trots allt din uppgift att fatta några av de viktigaste besluten i din organisation. Oavsett om du är en inköpare som ställer frågor av typen "köper vi rätt produkter i rätt mängder?" eller en leverantör som undrar "hur stor andel av våra order levereras på bästa sätt?" så behöver du information du kan lita på.

Den informationen får du med hjälp av lösningarna i CDC Supply Chain. Du kan dessutom lita på att systemet både planerar din logistik och sedan exekverar den.

Ingenting får gå fel. Dina kunder litar på dig.

Principen är enkel: rätt produkt till rätt pris på rätt plats i rätt tid. Din verklighet är mer komplex. Produkter har olika ledtid, dina kunder har olika leveranskrav, säsongsvariationer ställer krav på flexibel kapacitet. Processer för beställning, lagerhantering och transport behöver automatiseras och effektiviseras.
Du behöver information i realtid om ordervolym, resurstillgång och leveransläge.

Våra logistiklösningar kan ge dig fullständig kontroll över din verksamhet. Alla processer och resurser som är inblandade i beställning, hantering och leverans koordineras för maximal effektivitet.

Köpt på webben, levererat i Trondheim efter transfer från Örebro. Men det är fel på ordern…vad gör jag nu?

Kunddrivna företag vet att leveranskedjor med flera kanaler inte är något man kan välja – de är nödvändiga för att kunna konkurrera på dagens komplexa, kunddrivna marknad. Dina kunder söker efter frihet, enhetlighet och bekvämlighet i sin shopping och använder en kombination av kanaler. Det sätter ny press på din logistik.

Allt från leverans till hantering av komplexa kundreturer och returlogistik täcks med hjälp av CDC Softwares logistiklösningar. Vi hjälper dig effektivisera dina tjänster och förbättra dina relationer.