Utbildningstjänster

Professionell utbildning borgar för nöjda CRM användare


Ett lyckat CRM projekt är i slutändan starkt knuten till hur väl användarna tar till sig det nya systemet och deras skicklighet att använda det.

Ge dina användare och administratörer den kunskap de behöver för att använda och nyttja våra CRM system till sin fulla potential. Välutbildade användare kommer att öka värdet på er investering och ni kommer att snabbare uppnå era målsättningar.

Kontakta våra Pivotal CRM partners som tillhandahåller denna utbildning