Tekniska tjänster

Vi tar hand om din IT-infrastruktur så du kan fokusera på din kärnverksamhet


Med dagens höga krav från användarna och företagsledningen på hög tillgänglighet och prestanda i IT infrastrukturen, ställer dessa förväntningar höga krav på IT avdelningen.
IT infrastrukturen är idag mycket komplex, och kräver kompetenser och erfarenhet inom en mängd specialist områden som små/medelstora företag idag har svårt att vidmakthålla. 

Inom ramen för våra tjänster kan vi erbjuda:

 • Inga investeringar för kunden i egen IT infrastruktur
 • Garanterad tillgänglighet till IT miljön inkl Operativsystem, databas och WAN kommunikation
 • ”State of the art” IT miljö (EN1047 std)
 • 3 st DataCenter I Stockholm (produktion, redundans och backup/restore)
 • Daglig drift/support
 • Backup/restore tjänster
 • Disaster Recovery lösningar (katastrof beredskap)
 • Proaktiv övervakning 7/24/365
 • Support dygnet runt

Läs mer om våra olika tjänstepaket:

Managed Hosting

Vi erbjuder ett nytt sätt att hantera verksamhetskritiska applikationer och dess plattformar. De flesta företag har fram till idag valt att köpa licenser för programtillämpningarna och installerat dem på företagets servrar. Det kräver investeringar i maskinvara och framförallt att företaget har egen IT-kompetens. Med dagens snabba utveckling inom IT krävs det en ständig utbildning och möjlighet till att skaffa sig erfarenhet, för att som IT avdelning kunna leverera en hög tillgänglighet till dessa för företaget kritiska funktioner.

Remote Operative Support (ROS)

är en tjänst som specialanpassas efter ditt företags behov.
Du vet naturligtvis hur viktiga era verksamhetskritiska IT baserade
tillämpningar är för ditt företag.
Men hur kan du vara säker på att dessa verkligen är tillgängliga för användarna?

Vet du om:

 • applikationens viktiga processer är igång?
 • du har kontroll på dina EDI-order?
 • den nattliga batchkörningen hängt sig?
 • faktureringsrutinen gick som planerat igår natt?
 • gränssnitten mellan dina olika system fungerar?
 • dina rapporter och batchjobb går som planerat?
 • en eller flera hårddiskar håller på att bli fulla?
 • belastningen på din anläggning är acceptabel?

Med tjänsten Remote Operative Support (RoS) tar vi hand om alla dessa frågor och vidtar åtgärder för att förhindra alla former av störningar.