Lösningar

Kraftfulla lösningar för att förstärka din kärnverksamhet


Våra applikationer och lösningar utvecklas för att hjälpa dig att ta hand om och utveckla era kundrelationer. Våra produkter och tjänster hjälper dig till en enklare vardag och till att växa dina affärer.

CDC Supply Chain Management

För våra kunder är ett väl fungerande och effektivt logistiksystem hjärtat i deras verksamhet och väsentligt för deras konkurrenskraft. Bekanta dig med våra SCM lösningar som varje dag effektiviserar våra kunders lager- och logistiksystem.

CDC Customer Relationship Management

Attrahera, behåll och utveckla dina kunder med ett av marknadens modernaste och mest flexibla CRM-system. Läs mer om hur man idag kan knyta ihop CRM med de mest populära sociala nätverken, som Facebook, Linkedin och Twitter.

CDC Cloud Computing

Teknikutvecklingen på IT-området går oerhört fort, och nya funktioner/tjänster tillkommer hela tiden. Fler och fler föreatag ser nyttan av att kunna fokusera på sin kärnverksamhet och outsourca hela eller delar av sin IT-drift.