Tuko Logistics

CDC Software har implementerat ett modernt WMS-system med integrerad röststyrd plockning, vilket har bidragit till en produktivitetsförbättring på 7,5%


Tuko Logistics erbjuder sina kundföretag en kostnadseffektiv logistik och en konkurrenskraftig och täckande varuförsörjning inom livsmedelsindustrin. Företaget är den bästa inköps- och logistikpartnern både för sina kundkedjor, privata köpmän samt storkökskunder.

"Återbetalningstiden (ROI) för vårt nya WMS-system var betydligt snabbare än vad vi kalkylerat med"

Eero Sormaala, Logistikdirektör

Utmaning

  • Ökad konkurrens på den finska marknaden
  • Behov av röstsyrd plockning
  • Gamla systemet uttjänt

Lösning

CDC Software har implementerat sitt moderna WMS-system integrerat med ett nytt röstplockningssystem

Resultat

  • Ökad produktivitet med 7,5%
  • Felplock nu endast 0,03% 
  • Nya plockare produktiva på endast två timmar

Kundprofil

Snabbfakta

Tuko Logistics är specialiserade på upphandling av dagligvaror och logistiktjänster. De förser sina kunder med effektiva logistiklösningar och ett brett sortiment av varor och stöder sina kunder i deras affärsutveckling över hela Finland.


Case Study: Tuko Logistics


Branscher: Grossisthandel och Distribution, Mat- och dryckesdistribution
Intäkter: 760 miljoner EURO
Anställda: 900
Huvudkontor: Kerava, Finland
Lösningar: CDC SCM

Topline Resultat

  • Ökad produktivitet (7,5%)
  • Minskat felplock (0,03%)
  • Snabb ROI