NorgesGruppen

CDC Software hjälper NorgesGruppen att växa till ett marknadsledande detaljhandelsföretag med ett hypermodern logistiksystem


NorgesGruppen är Norges största företag inom dagligvaruhandeln och servar ca 1900 livsmedelsbutiker och 700 servicehandlare. Kärnverksamheten är inom- grossist och detaljhandel och har kunder inom servicehandel, storhushåll och dagligvaruhandel.

“CDC Supply Chain är en bidragande faktor till att NorgesGruppen ska kunna försvara sin position som marknadsledande i den norska livsmedelsbranschen. Vår växande verksamhet kräver intelligenta system som kan koordinera och synkronisera tillgång och efterfrågan. Den integrerade CDC-lösningen bidrar med nyckelfunktioner och funktionalitet som krävs för att hantera ökade affärsvolymer och förbättra NorgesGruppens resultat som helhet”

Per Tellef Arning, Operativ Chef

Utmaning

 • Höga kostnader för växande afärsvolymer
 • Begränsningar i kapacitet och kvalitet krävde ny utformning av logistikkedjan
 • Nya produktkategorier ställde nya krav på logistikstödet

Lösning

NorgesGruppen valde att implementera CDC Supply Chain-sviten med dess moduler för order och lager som systemets kärna. Implementeringen har skett i olika etapper.

Resultat

 • Bättre leveranskvalitet och lägre kostnad per distribuerad enhet
 • Lägre lagernivåer genom rationell samordning av tillgång och efterfrågan med ökad
 • Integrerade och automatiserade affärsprocesser med leverantörer, kunder och butiker
 • Stöd för företagsexpansion med nya produktkategorier och fördubblade transaktionsvolymer sedan starten
 • Enastående systemstabilitet och prestanda

Kundprofil

Snabbfakta

NorgesGruppen har över 1900 dagligvarubutiker, ca 700 servicehandlare och ca 27.000 personer arbetar inom koncernen.


Case Study: NorgesGruppen


Branscher: Mat- och dryckesdistribution, Grossisthandel och Distribution
Intäkter: 56 miljarder NOK
Anställda: 27.000
Huvudkontor: Oslo, Norge
Lösningar: CDC SCM

Topline Resultat

 • Ökad produktivitet och höjd kvalitet
 • Pappersfri logistikproduktion
 • Hög grad av automatisering
 • 500.000 orderrader om dagen