Nanso

I augusti 2007 lanserade Nanso Group sitt nya logistikcentrum i Hämeenlinna, vilket är den största och mest moderna logistikenheten inom klädbranschen i Norden. Nanso har implementerat CDC Software´s WMS-system som är navet i deras logistiklösning.


Nanso är ett av Finlands ledande klädbranschföretag och grundades redan 1921. Företaget producerar årligen ca 3.9 miljoner klädesplagg, 9 miljoner par av strumpbyxor och strumpor och 3 miljoner par av grova sockor.

"Med vårt nya logistiksystem så förväntas vi kunna kombinera en effektiviserad logistikhantering med minskade kostnader".

Sanna Tiikkainen, Logistikchef

Utmaning

  • Problem med att kunna möte nya leveranskrav från de ledande stora modekedjorna
  • Mycket manuella rutiner, låg produktivitet och kvalitetsproblem
  • Många olika affärssystem

Lösning

CDC Software har implementerat sitt moderna WMS-system i deras nya logistikcenter

Resultat

  • Snabbare ledtider (throughput) med minskad personalstyrka
  • Realtidsstyrning av hela logistikflödet
  • Ökad flexibilitet för snabbare anpassning vid tillväxt och ökande krav

Kundprofil

Snabbfakta

Finlands näst största klädesföretag. Såväl Nanso Groups huvudkontor som huvudlokalerna för produktionen ligger i Nokia. Företaget har även produktionsenheter i Tornio och i Tallinn.


Case Study: Nanso


Branscher: Detaljhandel
Intäkter: 70 miljoner EURO
Anställda: 650
Huvudkontor: Nokia, Finland
Lösningar: CDC SCM

Topline Resultat

  • Ökad produktivitet med färre anställda
  • Realtidsstyrd logistik