Albert Heijn

Med hjälp av CDC Software´s logistiklösning kunde Albert Heijn frigöra 10% extra säljyta


Royal Ahold är ett globalt ledande detaljhandelsföretag inom dagligvaror med över 9 000 butiker och matserveringar i 28 länder, på fyra kontinenter. Dotterbolaget Albert Heijn är marknadsledande i Nederländerna och sysselsätter ca 74.000 personer och har ca 850 butiker i olika format.

“CDC Software visade fördelarna med en logistisk operation helt utan papper i en ordermiljö med stora volymer”.

Boudewijn Canrinus, Programchef Europeisk Logistik

Utmaning

Albert Heijn behövde hitta en ny logistiklösning för att snabbare kunna anpasa sig till kundernas förändrade krav. Den egenutvecklade lösningen klarade inte av de nya behoven.

Lösning

CDC Software har levererat sin lösning för Extended Warehouse Management, med komponenter för lagerproduktion (WMS) och transportupplägg (Route Management), samt kvalitetsstyrning och mobila realtidslösningar för handdatorer och röststyrning.

Resultat

  • Antal skeppade enheter har fyrfaldigats
  • Produktiviteten har förbättrats med 3%
  • Tillgänglig säljyta har utökats med 10%
  • Ledtiden från order till leverans har minskats till under 18 timmar.

Kundprofil

Snabbfakta

Dotterbolaget Albert Heijn är det största företaget inom Royal Ahold koncernen och är det marknadsledande livsmedelsföretaget i Nedeländerna och har ca 840 butiker i olika butiksformat.


Case Study: Albert Heijn


Branscher: Grossisthandel och Distribution, Mat- och dryckesdistribution, Detaljhandel
Intäkter: 10 miljarder EURO (Holland)
Anställda: 74.000
Huvudkontor: Amsterdam, Holland
Lösningar: CDC SCM

Topline Resultat

  • Ökad produktivitet (3%)
  • 10% extra säljyta
  • 99% servicenivå