Ahlsell - SCM

Ahlsell reducerar lager- och IT kostnader med 50% med logistiklösningar från CDC Software


Ahlsell är det ledande grossistföretaget i Norden inom, El, VVS, Verktyg och Maskiner. Ahlsell använder bl.a CDC Supply Chain för deras orderhantering, Web-Shop och Pivotal CRM för att effektivisera deras säljprocesser

"För Ahlsell är visionen klar för framtiden. Vi måste ha en bred plattform för kommunikation/interaktion med våra kunder, leverantörer och partners. "

"Med den plattform vi har utvecklat med Industri-Matematik tror vi att vi är bättre rustade för framtiden och att vi kommer att kunna möta behoven hos vår organisation och deras partner."

Peter Joelsson, IT Portfolio Manager, Ahlsell Group

Utmaning

  • Behov fanns att centralisera lager/order verksamheten
  • Integration saknades mellan order, lager, fakturering och distributionsverksamheten
  • Behov fanns att undersöka hur man mha av E-handel skulle kunna serva sina kunder bättre

Lösning

  • Försäljningsorganisationen, E-handel och orderhantering integrerades
  • Avancerad logistiklösning för att klara av stora volymer
  • Support för skalbara lösningar och för en aggresiv företagsköpsstrategi

Resultat

  • IT- och lagerkostnader minskade med ca 50%
  • Ett gränssnitt till kunderna genom olika system/kanaler
  • Order lagda före 17.00 - leverans dagen efter
  • Ett IT-system för alla legala enheter i sex länder

Kundprofil

Snabbfakta

Ahlsell erbjuder marknadens bredaste sortiment, ca 150.000 artiklar inom: VVS, El, Verktyg & Maskiner, Bygg och Kyl


Case Study: Ahlsell - SCM


Branscher: Grossisthandel och Distribution
Intäkter: 2,5 miljarder EURO
Anställda: 4.500
Huvudkontor: Stockholm, Sverige
Lösningar: CDC SCM

Topline Resultat

On-line access till allting som Ahlsells proffskunder behöver