Ahlsell - CRM

Ahlsell implementerar nytt CRM system för 3.000 säljare - ROI på 12 månader.


Ahlsell är det ledande grossistföretaget i Norden inom, El, VVS, Verktyg och Maskiner. Ahlsell använder bl.a CDC Supply Chain för deras orderhantering, Web-Shop och Pivotal CRM för att effektivisera deras säljprocesser

”Pivotal CRM valdes bl.a. för dess flexibilitet, enkelhet, integrationsmöjligheter och att systemet baseras på Microsofts teknik"

Jonny Kohlström, Chef Affärsprocesser, Ahlsell

Utmaning

Ahlsell stod inför en mycket stor utmaning, då 250 försäljningschefer och ca 3.000 säljare på en relativt kort tid skulle utbildas i ett nytt kundorienterat förhållningssätt och dessutom lära sig att arbeta med ett nytt CRM-system.

Lösning

Ahlsell införde "Ahead", ett nytt system för att ge säljare och säljledning ett kraftfullt och flexibelt CRM-system för att få en total överblick över kunderna och deras beteendemönster. Hjärtat i systemet är Pivotal CRM.

Resultat

  • 3.000 säljare är utbildade och använder kontinuerligt systemet.
  • Säljarbetet sker i ett system- hämtar data från 7 andra system.
  • Systemet ger ”Early-Warning”-signaler vilket ger ett proaktivt beteende.
  • Marknadssegementeringen har effektiviserats.
  • Ett ”Win-Win” förfarande har uppnåtts.
  • ROI uppnåddes på ca 12 månader.

Kundprofil

Snabbfakta

Ahlsell erbjuder marknadens bredaste sortiment, ca 150.000 astiklar inom: VVS, El, Verktyg & Maskiner, Bygg och Kyl


Case Study: Ahlsell - CRM


Branscher: Grossisthandel och Distribution
Intäkter: 19 miljarder SEK
Anställda: 4.300
Huvudkontor: Stockholm, Sverige
Lösningar: CDC CRM

Topline Resultat

  • Alla arbetar idag i ett system, tidigare i sju.
  • Early Warning ger proaktivitet.
  • ROI på 12 mån