CDC Software för hälsovårdsindustrin


Logistiklösningar för flöden som sätter fart på innovationen

Kunddrivna lösningar för dina unika utmaningar


Din verklighet är intensivt konkurrensinriktad med kännetecken som fantastisk innovation och myndighetsgranskning. Du måste vara rörlig, snabb och flexibel för att kunna konkurrera på ett effektivt sätt – och ditt utrymme för misstag och driftstopp är mycket mindre än för dina kollegor i andra tillverkningssegment.

Våra logistiklösningar hjälper dig att utveckla dina flöden från något som är ett måste till en konkurrensfördel. Vare sig det är bakåt eller framåt, till andra sidan staden eller internationellt – med hjälp av smartare logistik ger vi dig förmågan att automatisera processer, förbättra relationer, minska kostnader och öka avkastningen.

Huvudsakliga funktioner:

• Planering av leveranskedjan
• E-handel
• Global order- och lagerhantering
• Internationell handel
• Internetsamverkan för lagerstyrning
• Fullständig insyn i logistikflödena
• Lager- och transporthantering
• Tredjepartslogistik
• Retur- och miljölogistik
• Proaktiv händelsebevakning

Det här kan lösningarna i CDC Supply Chain göra för dig:

Minska ditt lager

Med bevakning och larm vid kritiska lagernivåer kan du minska kapitalbindningen med proaktiv hantering av variationer och reducerade buffertlager. Behovet av övertid minskar och kostnader för expressleveranser kan sänkas.

Förbättra din reaktionsförmåga

Med korrekt information för ditt beslutsfattande kan du handla mer strategiskt, med snabbare respons på kundkraven, och ändå minska dina kostnader.

Korta ner leveranstiderna

Med kontinuerlig kontroll och händelsebaserade varningar kan du förkorta ledtiderna i leveransprocessen

Ta tillvara på dina möjligheter

Ge dina beslutfattare tillgång till den information de behöver för att bedöma alla situationer, undvika potentiella risker och utnyttja möjligheter för att öka marginalerna.

Skaffa dig en grafisk överblick över din affärsverksamhet

Använd verktygen för att skapa användaranpassade kontrollpaneler och rapporter som hjälper dig bevaka framstegen – och hjälper dig att förstå vad du ser framför dig.

Öka kundernas lojalitet med hjälp av en total webbupplevelse

Utnyttja potentialen i självbetjäning genom att ge kunderna en internetbaserad portal med flera alternativa förstasidor, anpassad stil och med länkar till externa källor.

Minska dina kostnader

Istället för att ha administration på flera kontor eller lager kan du hantera allihop med hjälp av ett enda integrerat system och på så vis minska dina kostnader

Minska antalet misstag

Förbättra leveransförmågan och orderinnehållet med en enda inmatningspunkt som använder samma datauppsättning som bas för godkännanden och leveranslöften. Du bygger enkelt in kontrollmekanismer för att hantera inkommande och utgående ordrar, med uppföljning och bekräftelser.

Uppnå integration till lägre kostnad

Våra Supply Chain lösningar förser dig snabbt och enkelt med den automatisering och den detaljerade data du behöver, till mycket lägre kostnad än vad mer storskaliga systemintegrationsprojekt skulle kräva för att uppnå samma funktioner.