3PL-asiakasyhteistyö

Voiko ulkoistetut prosessit nähdä?


CDC Supply Chain -tuoteperhe helpottaa yhteistyötä 3PL-asiakkaiden sekä heidän asiakkaidensa ja toimittajiensa kanssa. Web-pohjainen yhteistyötyökalu lisää joustavuutta asiakaskohtaisten portaalien luomiseksi ja prosessien tehostamiseksi antamalla käyttöön tarvittavat toiminnot ja tiedot.

3PL-yhteistyö antaa asiakkaille läpinäkyvän näkymän 3PL-yrityksen prosesseihin jakamalla tietoa Internetissä ja tarjoamalla helppokäyttöisiä toimintoja tilausten- ja varastonohjaukseen.

Ratkaisun tuotetiedote: CDC Supply Chain

Tärkeimmät toiminnot:

  • Itsepalveluportaali Internetissä
  • Tulo- ja toimitustilausten tallennus
  • Online-ohje
  • Rooliperustainen tilausten hyväksyntä
  • Varaston saatavuus- ja tilaraportointi
  • Segmentoitu ilmoitustaulu

Mitä kaikkea 3PL-asiakasyhteistyö tarjoaa:

Asiakasuskollisuuden lisääminen kattavien Web-toimintojen avulla

Hyödynnä itsepalvelun voimaa tarjoamalla asiakkaille Internet-pohjainen portaali, jossa on useita vaihtoehtoisia aloitussivuja, käyttäjän mukaan sovitettu tyyli ja linkit ulkoisiin lähteisiin.

Pienemmät kustannukset

Useisiin toimistoihin tai varastoihin hajautetun hallinnon sijaan voit hallinnoida kaikkea yhden integroidun järjestelmän avulla, mikä vähentää kustannuksia.

Vähemmän virheitä

Paranna tilaussisältöä ja toimituskykyä käyttämällä vain yhtä syöttöpistettä, joka käyttää samaa tietoainesta pohjana hyväksymisille ja toimituslupauksille. Laadi helposti valvontamekanismeja tulevien tilausten ja lähtevien toimitusten käsittelyyn, myös seurantaa ja vahvistuksia.

Integraatio pienemmillä kustannuksilla

CDC Supply Chain tuottaa nopeasti ja helposti automatisoinnin ja tarvitsemasi yksityiskohtaiset tiedot paljon vähäisemmin kustannuksin kuin mitä suurimittaiset järjestelmäintegraatioprojektit vaatisivat samojen toimintojen saavuttamiseksi.


CDC Software: The Customer-Driven Company™