Ennakoiva järjestelmänvalvonta

IT-infrastruktuurista on hyötyä paitsi silloin, kun se ei toimi.


Loppukäyttäjien tyytyväisyys ja asiakaspalvelun tasot riippuvat suuresti siitä, miten vakaa ja tehokas IT-järjestelmä on. Jos mahdollisista ongelmista ollaan tietoisia, aika ja resurssit voidaan käyttää olemalla proaktiivisia hätäratkaisuihin ja palokuntatyöskentelyyn turvautumisen sijasta. Tekniset ympäristöt ovat nykyisin monimutkaisempia kuin koskaan, ja ne vaativat usein resursseja monilta toimittajilta ja monilta erilaisilta alustoilta.

CDC Supply Chains System Monitoring on välttämätön ratkaisu monitorointiin, varoituksiin ja muuhun välttämättömään raportointiin, ja sitä käytetään sovellusten, järjestelmien ja toiminnan kannalta elintärkeän infrastruktuuriratkaisun aktiiviseen valvontaan.Tärkeimmät toiminnot:

  • Käyttö yksinkertaisella Web-liittymällä
  • Ongelmien havaitseminen ja varoitusten luonti
  • Useiden objektien (palvelimet, sovellukset, prosessit, laitteet) valvonta
  • Verkkoagentit
  • Muokattavat hälytykset
  • Pysyvät hälytykset kunnes toimenpiteeseen on ryhdytty

Mitä kaikkea CDC System Monitoring tarjoaa:

Kaikkien järjestelmien valvonta

CDC Supply Chain valvoo yrityksen kaikkia sovelluksia ja tietokoneresursseja, viestinvälitystä, käyttöjärjestelmiä, levytilaa, CPU-kuormitusta, käyttäjien määrää sekä tietokanta- ja verkkoresursseja.

Käyttöseisokkien määrän vähentäminen

Jos mahdolliset ongelmat havaitaan varhaisessa vaiheessa ja niiden ratkaisemiseen voidaan suositella erityisiä toimenpiteitä, päästään lyhyempiin huoltoaikoihin, lyhyempiin käyttöseisokkeihin ja alhaisempiin kustannuksiin.

Manuaalisten tehtävien minimointi

Hyödy sekä järjestelmäsi passiivisesta että aktiivisesta valvonnasta. Voit puuttua asiaan milloin haluat tai antaa automatisoitujen viestien toteuttaa korjaavat toimenpiteet.

Kahden tason valvonta

CDC Supply Chain käyttää joukkoa verkkoagentteja järjestelmän valvontaan, ja sitten palvelin / keskitetty prosessi kerää raportoitavat tiedot.


CDC Software: The Customer-Driven Company™