Tapahtumanhallinta

Ei pelkkää hallintaa vaan myös älykkäitä viestejä oikeille henkilöille


Jokaisen yrityksen toimitusketjussa esiintyy järjestelmä- ja prosessivikoja, jotka käsittelemättöminä voivat aiheuttaa läpivirtauksen pullonkauloja ja viime kädessä vaikuttaa asiakaspalveluun. Mutta miten näistä tapahtumista voisi saada tiedon ajoissa jotta niihin voisi vaikuttaa? Välittämällä tieto oikeille henkilöille automaattisilla ja älykkäillä viesteillä. Tämä on elintärkeää kilpailuedun rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi nykypäivän logistiikkaverkossa.

CDC Supply Chains -tapahtumanhallinta mahdollistaa toimitusketjun muuntamisen muokattavaksi verkoksi, joka toimii reaaliajassa ja joka optimoi tuottavuuden ja tehokkuuden ilmoittamalla aktiivisesti tärkeälle henkilöstölle, kun toimitusketjussa tapahtuu operatiivisia tai järjestelmään liittyviä tapahtumia. Viestit välittyvät välittömästi puhelimeen, faksiin, hakulaitteelle tai sähköpostiin.Tärkeimmät toiminnot:

  • Automaattiset varoitukset
  • Toimenpiteiden työnkulku
  • Muokattavat viestit
  • Tapahtumien eskalointi
  • Käyttäjän määrittämät varoitukset
  • Esimääritetyt valvontakäsittelyt
  • Järjestelmän suorituskyvyn seuranta ja varoitukset

Mitä kaikkea CDC-tapahtumanhallinta tarjoaa:

Ilmoitus oikeille henkilöille oikeaan aikaan

Anna ihmisille mahdollisuus vaikuttaa asioihin oikeaan aikaan määrittämällä viestejä sisäisille logistiikkaprosesseille, kuten tulevalle ja lähtevälle varastonhallinnalle, tuleville ja lähteville kuljetuksille, työvoiman hallinnalle sekä tilaus- ja varastokäsittelylle.

Kustannusten pienentäminen

Havaitsemalla ongelmat ajoissa ja reagoimalla niihin ennakoivasti on mahdollista vähentää toimenpiteisiin kuluvaa aikaa, nopeuttaa läpivirtausta ja vähentää toiminnan seisokkiin liittyviä kustannuksia.

Kokonaiskuvan hankkiminen

Paranna kokonaiskuvaa toimittajista, kuljetusyrityksistä, jakelusta, varastoinnista ja asiakassuhteista. Vältä turhia myöhästymisiä ja paranna asiakastyytyväisyyttä.

Manuaalisten tehtävien vähentäminen

Minimoi tärkeiden tapahtumien manuaaliseen valvontaan tarvittava aika käyttämällä automatisoituja varoituksia koko ketjussa ja sisällyttämällä mukaan toimittajat ja kuljetusyritykset.


CDC Software: The Customer-Driven Company™