Varastoanalyysit

Lopeta arvuuttelu!


CDC Supply Chain XAM, eXtensible Activity Monitoring, hyödyntää online-tapahtumanhallinnan, esimerkiksi WMS:än, sovellustietoja. Purkamalla, muuntamalla ja lataamalla tiedot erillisiin tietokantoihin päätöksentekijöitä varten ratkaisu tarjoaa käsiteltäväksi dimensiot, mitat ja suorituskyvyn mittarit, joita olisi lähes mahdotonta hyödyntää muulla tavoin. Kysymys voi olla myyntitilauksen tiedoista, joita käytetään ajan ja määrän toimitusanalyysiin. Kyse on aina yksittäisten työntekijöiden ja työtuntien tasolle saakka ulottuvista keräilytiedoista, joilla saadaan parempi kuva varaston toiminnasta.

Helposti muokattavilla kojelaudoilla ja raporteilla saavutetaan ajankohtaisesta tilanteesta ja suorituskyvyn mittareista täydellinen kokonaiskuva ja hallinta. Parantunut kokonaiskuva auttaa kaikkia päätöksentekijöitä, C-tason päälliköitä, varastopäälliköitä, työnjohtajia ja varastoanalyytikkoja niillä liiketoiminnan tiedoilla, joita he tarvitsevat voidakseen nopeasti ja entistä tehokkaammin ottaa käsiteltävikseen operatiivisia kysymyksiä.Tärkeimmät toiminnot:

  • Käyttäjän määritettävissä olevat kojelaudat
  • Suorituskyvyn mittarit (KPI)
  • Tietovarasto
  • WMS-integraatio
  • Graafiset raportit
  • Muokkausohjelma
  • Varoitukset
  • Varmuus

Mitä kaikkea CDC:n operatiivinen päätöksenteon tuki varastolle tarjoaa:

Tärkeiden vastausten saaminen varaston toiminnasta

Konkreettisten varastotoimintojen mittaustyökalujen avulla voi saada vastauksia tärkeisiin kysymyksiin kuten: ketkä olivat mukana? Mihin toimenpiteisiin ryhdyttiin? Missä ja milloin se tapahtui?

Useiden tietolähteiden analysointi

CDC Supply Chain helpottaa sekä hetkellisten varaston tilan tilannekuvien että kertyneiden suorituskyvyn mittareiden analysointia. Nämä tietomäärät voivat sisältää suureita kuten aika, alue, vyöhyke, päämies, käyttäjä, laitteisto, tehtävätyyppi, toimittaja, asiakas, tuote, ajankohta, paino, volyymi jne.

Mahdollisuuksien hyödyntäminen

Anna päätöksentekijöiden käyttöön tiedot, joiden avulla he voivat arvioida jokaisen tilanteen, välttää mahdolliset vaarat ja hyödyntää tilaisuudet optimoida toimintaa ja kasvattaa katteita.

Graafisen kokonaiskuvan saaminen toiminnasta

Käytä työkaluja luodaksesi käyttäjäkohtaisia kojelautoja ja raportteja, jotka auttavat valvomaan varastotoimintoja helpolla tavalla.

 


CDC Software: The Customer-Driven Company™