Logistiikan operatiivisen päätöksenteon tuki

Jos jotakin on parannettava, se on mitattava.


Käyttämällä muokattavia kojelautoja käsittelyyn, sisäänrakennettuihin raportteihin ja varoituksiin päätöksentekijät voivat helposti valvoa ajankohtaista tilaa tai seurata erilaisia suorituskyvyn mittareita (Key Performance Indicators - KPI) koko toimitusketjun matkalta, käsitellä ja priorisoida poikkeuksia sekä syventyä yksityiskohtiin taustalla olevien perussyiden analysoimiseksi.

CDC Supply Chainin avulla on luotu vakioraportteja, suorituskyvyn mittareita ja kojelautoja, jotka noudattavat alan standardeja ja jotka tukevat tavallisia toimintoja tuotteiden, myynnin, ostojen ja toimitusketjun eri vaiheissa, päälliköistä vuorovastaaviin ja insinööreistä varastotyöntekijöihin. CDC Supply Chains vertaa toiminnan senhetkistä tilaa erityisiin operatiivisiin tai liiketoiminnan tavoitteisiin. Tämä tieto tekee mahdolliseksi reagoida järjestelmän pullonkauloihin ennen kuin ne vaikuttavat tuottavuuteen.

Lisätietoja CDC Supply Chainsin ratkaisuista operatiivisen päätöksenteon tueksi:

Myyntianalyysit

Opi tuntemaan paremmin parhaat asiakkaat. Keitä he ovat? Tiedätkö palvelutasojesi tilan? Lakkaa arvuuttelemasta ja hanki ne mittaustyökalut, jotka tarvitaan vahvemman yrityksen rakentamiseen.

Ostoanalyysit 

Miten tehokkaita tulevat toimituksesi ovat? Miten tavarantoimittajasi toimivat? Miltä ostosuoritteen trendi näyttää pitemmällä tähtäimellä? Käytä yksinkertaistettuja, sovitettuja kojelautoja tiedon ylläpitoon.

Varastoanalyysit 

Operatiivinen logistiikka edellyttää mahdollisuutta seurata sekä tilannekuvia senhetkisestä tilasta että suorituskyvyn mittareita aikayksiköittäin, alueittain, vyöhykkeittäin, päämiehittäin, käyttäjittäin, välineittäin, tehtävätyypeittäin, toimittajittain, asiakkaittain, tuotteittain jne. helposti muokattavalla kojelaudalla. 


CDC Software: The Customer-Driven Company™