Keräyspaikkajärjestely (Slotting)

Mikä on varaston kannalta optimaalista?


CDC Supply Chain tarjoaa ainutlaatuisen slotting-ratkaisun keräyspaikkojen siirtoon käynnissä olevan keräilyn aikana, jopa keräyspaikoilla, joilla keräys on käynnissä. Tuotteen optimaalisen varastosijainnin määräävä laskentatapa voidaan pohjata kysyntään, historiallisiin kulutustrendeihin, mittoihin, painoon ja muihin ominaisuuksiin tavaran ja paikan suhteen.

Kun tuotteen kysyntä muuttuu, myös varastosijainnin tulee muuttua. Tuotteen sijainti varastossa on kriittinen, sillä siirtoon kuluva aika muodostaa arviolta yli puolet siitä työajasta, joka kuluu tuotteiden keräämiseen. Varastosijainnin sovellukset optimoivat varaston keräyspaikat, mikä alentaa työvoimakustannuksia samalla kun se lisää toimitustarkkuutta.

Tärkeimmät toiminnot:

  • Automatisoidut kapasiteettilaskelmat
  • Varastosijainnin analyysi
  • Automatisoitu täydennystietojen palautus
  • Tuki käynnissä olevan tuotannon aikaiseen siirtoon
  • Käyttäjän määrittämät sijoittelusäännöt


Mitä kaikkea CDC varastosijainnin Slotting tarjoaa:

Siirtoaikojen lyhentäminen

Koska tuotteet sijaitsevat aina optimaalisessa varastopaikassa, siirtoajat lyhenevät ja resursseja säästyy.

Tilankäytön optimointi

Tilankäytön optimoinniksi kannattaa varmistaa, että oikea tuote on oikeassa paikassa. Sesonkiriippuvaisten ja aikariippuvaisten tuotteiden siirtämisessä kannattaa olla aktiivinen.

Ruuhkautumisen vähentäminen

Ennakoimalla varastosijoittelun tarpeet voidaan välttää viime hetken päätöksiä ja suunnitella sesonkiseisokit paremmin, millä vältetään ruuhkautumista.

Joustavat määritykset

Määritä joustavasti asetukset sisäänrakennetun sääntöohjelman avulla.


CDC Software: The Customer-Driven Company™