Resurssisuunnittelu

Enemmän kuin pelkkä nopea takaisinmaksu


XAM, eXtensible Activity Monitoring, on resurssisuunnittelun tukitoiminto, joka tekee muutakin kuin vain lisää työvoiman tuottavuutta. Resurssisuunnittelun projekti on luultavasti se jakelutoimintojen projekti, jossa on pienin riski ja lyhin takaisinmaksuaika. Resurssisuunnittelu voi kuitenkin hyväksyttyjen standardien avulla myös tehdä toiminnasta joustavampaa, poistaa subjektiiviset arvostukset, ylläpitää laatua ja varmuutta sekä parantaa ennusteita.

CDC Supply Chain tarjoaa tietoa - ei vain irrallisia tietoja - yrityksittäin, laitoksittain, osastoittain tai yksilöittäin, kaikki valintaikkunoina ja graafeina, jotka käyttäjä voi määrittää. Samalla säilytetään toimintojen yksityiskohtien taso, joka tarvitaan koeteltuihin avainlukuihin pohjautuvan standardin määrittämiseksi.

Ratkaisun tuotetiedote: XAM resurssisuunnitteluun

Tärkeimmät toiminnot:

  • Toiminnot valvontaa, tarkkuutta, kokonaiskuvaa ja ennustettavuutta varten
  • Tietokannat tilannevedoksia ja suorituskykyilmaisimia (KPI) varten
  • Työn laskenta
  • Joustava tulosraportointi
  • Reaaliaikaiset hälytykset ja kojelaudat (dashboard)
  • Dokumentoitu datamalli adhoc-kysymyksille

Mitä kaikkea CDC XAM resurssisuunnitteluun tarjoaa:

Paremmat ennusteet

Tulevien tilausten vastaanotossa CDC Supply Chain XAM käyttää ETL-algoritmia ja tekee tilannevedos-ennusteen tehtävänä olevasta työstä.

Parantunut suunnittelu

Kun työ vapautetaan varastoon, työmäärä lasketaan siten, että se pohjautuu määritetyille standardeille, joita verrataan käytettävissä olevaan kapasiteettiin sekä todelliseen historialliseen toteutumaan. Näin opitaan kokemuksista ja voidaan kehittää optimaalisia prosesseja.

Varaston hallinta

Hanki kokonaiskäsitys varaston tuottavuudesta reaaliaikaisten mittausten, ilmoitusten ja käynnissä olevien toimintojen raporttien avulla. Lisää tuottavuutta tunnistamalla prosessien parannusmahdollisuudet.

Tulosten mittaus

Vertaile historiallisen tuottavuuden ja nykyisen tuotannon raportteja analyysia ja optimointia varten. Tunnista pullonkaulat ja parannuspotentiaali.


CDC Software: The Customer-Driven Company™