Älykäs varastonohjaus

Tee varastoinnista toimitusketjun monitoiminen ja läpinäkyvä solmukohta.


Pyrkimyksenämme on tukea joustavia prosesseja ja suuria tavaravirtoja entistä nopeampien ja tehokkaampien toimitusten mahdollistamiseksi minimaalisella tavarankäsittelyllä ja maksimaalisella tilausten määrällä.

CDC Supply Chain -varastonhallintaratkaisut minimoivat resurssien käytön ja maksimoivat päivittäisen toiminnan tuottavuuden. Tarjoamme kehittyneitä toimintoja logististen läpimenoaikojen pienentämiseen sovittamalla yhteen toisistaan riippuvaisia varasto- ja kuljetustoimintoja. Ohjelmistoratkaisujamme käyttävät asiakkaat nauttivat varastokapasiteetin tehokkaammasta  hyödyntämisestä, suuremmasta läpivirtauksesta, parantuneesta toimitustarkkuudesta, lisääntyneestä varaston kierrosta ja pienemmästä pääoman sitoutumisesta.

Lue lisää CDC Extended Warehouse Managementistä:

Varastohallinta 

Ota käyttöön parhaat logistiikkakäytännöt toimitusketjun solmukohdissa tapahtuvassa fyysisessä tavarankäsittelyssä.

 

XAM resurssisuunnittelu

Arvioi henkilöstötarpeet, tasapainota keräilynohjausta ja suunnittele varastotilausten vapauttaminen.

Slotting - varastosijoittelun optimointi 

Vähennä työvoimakustannuksia ja lisää toimitustarkkuutta optimoimalla varaston keräilypaikkojen kohdentaminen.

 

Laadunvalvonta

Valvo kaikkea varastossa olevaa tavaraa aina pienimpiin pakkauksiin saakka – reaaliajassa. Helpottaa toimintojen ohjausta ja tehostaa laadunparannustoimia.

Automaatio

Maksimoi varastonohjausratkaisun hyödyntäminen integroimalla se materiaalinkäsittelylaitteisiin, esimerkiksi keräysautomaatteihin sekä kuljettimiin.


CDC Software: The Customer-Driven Company™