Ostojen ja täydennysten automatisointi

Ennusteiden hallinta varastotasojen ja toimitusten optimointiin.


Yksi peruskysymyksistä varastonhallinnassa on, miten varastotasot voidaan optimoida ja mikä vaikutus sillä on mihinkin sekä milloin ja miten paljon kulloinkin pitäisi ostaa.

CDC Supply Chainin ostosuunnittelutoiminto koordinoi globaalit ennusteet sekä keskusvaraston, jakelukeskusten ja myymälöiden täydennyksen vähentäen tilaamisen, käsittelyn ja tuotteiden varastoinnin kokonaiskustannuksia.  Ratkaisu luo aikajaksotettuja kysyntäennusteita ja ajoittaa myös ostoja ja täydennyksiä niin, että tilaus tapahtuu oikean määräisenä, oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan.

Lue lisää: Tuotetiedote - Replenishment 

Tärkeimmät toiminnot:

  • Kysyntäennusteen käsittely
  • Ostotarve
  • Logistiikkaverkoston malleja
  • Varastonohjaus

Mitä kaikkea CDC Supply Chainin ratkaisut tarjoavat:

Vähittäiskaupan tehostaminen

Lisää vähittäismyymälöiden tehokkuutta osoittamalla kaupan varaston saatavuus oikein, mikä lyhentää tilaussyklejä ja pienentää tuotteiden määrää myymälän varastossa. Ratkaisu kykenee käsittelemään samanaikaisesti useiden myymälöiden jälleenhankintatarpeita, mikä mahdollistaa ostojen ja täydennysten keskitetyn käsittelyn vähittäiskauppaketjussa.

Kokonaiskustannusten vähentäminen automaattisesti

Ostosuunnittelun avulla voidaan löytää tilauspolitiikka, joka mahdollistaa alhaisimmat kokonaiskustannukset ottaen huomioon tilauksen, käsittelyn ja tuotteiden varastoinnin. Ratkaisu laskee myös optimaalisen turvavaraston ja kiertävän varaston, mikä vähentää tulevan kysynnän epävarmuutta.

Kuljetuskapasiteetin vähentäminen ylittämällä samalla asiakkaan odotukset

Tarvesignaalien ja -tapahtumien avulla voidaan luoda hankintaehdotuksia kuljetusrajoitusten tai -mahdollisuuksien (esim. täysi lasti) ja tilauksen hintaluokan mukaisesti. Logistiikkasuunnittelijat voivat myös säädellä ja hyväksyä ostomääriä.

Globaalien ennusteiden käyttöönotto keskusvarastossa ja alueellisissa jakelukeskuksissa

Käyttämällä globaalien ennusteiden ja tilaamisen toimintoja kaikilla tasoilla apuna jakelukeskuksissa ja varastoissa voidaan taktinen ja operatiivinen suunnittelu tehdä tehokkaasti tunteja, päiviä ja viikkoja etukäteen.


CDC Software: The Customer-Driven Company™