Cross-Dock-suunnittelu

Luovu varastosta ja siirry suoraan vastaanotosta toimitukseen


Cross-docking on prosessi, jossa tuotteita siirretään suoraan vastaanotosta toimitukseen, mikä auttaa välttämään tarpeetonta käsittelyä varastossa.

Cross-dockingin toteutus voi olla suunniteltua tai opportunistista. Opportunistista cross-dockingia tapahtuu osana varastotoimintoja, kun lähteviä tilauksia sovitetaan todellisten vastaanotettujen määrien kanssa. Tätä kutsutaan usein nimellä pick-on-receipt. Suunniteltu cross-docking on tulevan ja lähtevän tavaravirran välille ennalta määritetty linkki, joka ohjaa varaston tai terminaalin toimintaa.

Suunnitellun cross-dockingin määrittää joko liiketoimintajärjestelmä (esim. Advanced Order Management -ratkaisumme) tai toteutustaso varastossa tai terminaalissa. Jos määrityksen tekee liiketoimintajärjestelmä, tulevat tilausrivit linkittyvät toimitustarvetta vasten jakamalla vastaanottorivien määrät vastaanottajien tarpeilla.

Verkkotasolla CDC Supply Chain -ratkaisu tekee cross-dock-suunnittelua koko toimitusketjun solmukohdissa ja päättää, mille saapuville toimituksille cross-docking toteutetaan.Tärkeimmät toiminnot:

  • Ylläpitää ja vapauttaa cross-dock-linkkejä
  • Käyttää liiketoimintasääntöjen asetuksia
  • Tukee yhteislastausta ja saapuvien toimitusten jakamista
  • Käyttäjän määrittämät säännöt sisältävät kriteerit tuotteille, joille cross-docking on mahdollista

Mitä kaikkea CDC Supply Chainin cross docking-ratkaisut tarjoavat:

Parantunut puutetilanteiden ja säännöstelyn käsittely

Tehokkaampi toiminta jakamalla ja uudelleenreitittämällä tuotteita kuljetuksen aikana kuljetuksen solmukohdissa markkinoiden kysynnän mukaan 

Uudelleenlastauksen solmukohtien ja varaston välinen vuorovaikutus

Uudelleenlastauksen solmukohtien ja varaston välinen vuorovaikutus mahdollistaa tuotteiden uudelleen ohjauksen ja tehokkaan cross-dockingin parhaisiin kohteisiin.

Mahdollistaa dynaamisen jakamisen

Cross-dock-suunnitteluratkaisu mahdollistaa todellisen kysynnän dynaamisen sovittamisen suunniteltujen vastaanottojen tai kuljetuksen aikaisten toimitusten kanssa.


CDC Software: The Customer-Driven Company™