Älykäs logistiikan suunnittelu

Hallitse epävarmuutta suunniteltujen prosessien avulla.


CDC Supply Chainin operatiivisen suunnittelun avulla hallitset sesonkivaihteluiden ja uusien tuotteiden esittelyn tapaisia epävarmuustekijöitä siten, että päätöksenteko, ostot ja varaston täyttö voidaan automatisoida monimutkaisissa riippuvuussuhteissa.

Tutustu lähemmin suunnitteluratkaisuihin:

Ostojen ja täydennysten automatisointi 

Sovita saatavuus ja kysyntä optimoimalla varasto verkossa liikekumppanin varaston ja myymälöiden kanssa. Kysynnän suunnittelun ja toimittajaohjattujen varastojen komponentit (vendor-managed inventory - VMI) auttavat toteuttamaan kysyntään pohjautuvan mallin.

Cross-dock-suunnittelu 

Käytä yhteislastausta tai uudelleenreititystä jo suunnitellun saatavuuden sovittamiseksi kysyntään. Cross-dock-suunnitteluratkaisu mahdollistaa todellisen kysynnän dynaamisen sovittamisen suunniteltujen vastaanottojen tai kuljetuksen aikaisten toimitusten kanssa.


CDC Software: The Customer-Driven Company™